« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 16. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16.zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice.pdf (7.83 MB)
16.ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE DĚPOLTOVICE
<br> 1) 2) 3) 4) 5)
<br> SE KONÁ
<br> 27.1.2021 V 17,00 HODIN VE
<br> SPOLEČENSKÉM DQMĚ <.>
<br> Program zasedání:
<br> Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Návrh rozpočtového opatření č.9 / 2020 Záměry na prodej
<br> Různé
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> místostarostka obce
<br> Zasedání proběhne za zvýšených hygienických opatření <.>
<br> Vyvěšeno dne: 15.1.2021 Sejmuto dne: 27.1.2021
<br> Zápis a usnesení
<br> 16.zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice! konaného dne 27.1.2021: od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin místostarostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajícu“).Přítomno je 6 zastupitelů viz prezenční listina a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Konání zastupitelstva 20 bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Host:Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - Úřad územního plánování a stavební úřad Karlovy Vary
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Pavla Hnízdila a Janu Vičanovou a zapisovatelem.Lenku Get'kovou,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> gew ZO schvaluje ověřovatele zápisu Pavia Hnízdila a Janu Vičanovou,zapísovatelem Lenku
<br> Get'kovou.* * *
<br> Schválení programu
<br> Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> 1.) Zahájení <.>
<br> 2.) Schválení programu
<br> 3.) Návrh rozpočtového opatření č.9/2020 4.) Záměry na prodej
<br> 5.) Různé
<br> Předsedající dala hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti:0 zdržel se:0
<br> Usnesení č.2: 20 projednalo a schvaluje program zasedání...

Načteno

edesky.cz/d/4439099

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz