« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Zpráva o uplatňování ÚPRok 11-2013-10-2017 (142.41 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o uplatňování ÚPRok 11-2013-10-2017 (142.41 kB)
č.j.: MH-VÚP/3643/2020
<br>
<br>
<br>
<br> Zprávy o uplatňování
Územního plánu Rokytá
<br> za období 11/2013 - 10/2017
<br> zpracovaná na základě ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
v souladu s § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 500/2006 Sb.“) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel a předkladatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor výstavby a územního plánování
Masarykovo nám.1
295 21 Mnichovo Hradiště
<br>
Určený zastupitel: XXXXXXX XXXXX - starosta
<br>
Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Rokytá
Obec Rokytá
Horní Rokytá č.p.35
295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
<br>
říjen 2020
<br>
<br> č.j.: MH-VÚP/3643/2020
<br> Zpráva o uplatňování Územního plánu Rokytá 2
<br>
<br> Obsah
<br>
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek,na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> D) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zas...

Načteno

edesky.cz/d/4436900

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz