« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Rozpočtové opatření č. 14 /2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 14 /2020
Obec Vrátno KEO-W 1.11.365 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.12.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.14
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,000000 0000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1) 504 000,00
<br> 000000000 1340 80 700,00 1 300,000000 0000 000 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p2) 82 000,00
<br> 000000000 1341 5 700,00 -150,000000 0000 000 Poplatek ze psů 3) 5 550,00
<br> 000000000 1511 420 000,00 83 850,000000 0000 000 Daň z nemovitých věcí 4) 503 850,00
<br> 000029029 4116 0,00 115 531,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5) 115 531,00
<br> 000098193 4111 31 000,00 -7 479,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo6) 23 521,00
<br> 1 141 400,00 93 052,00 1 234 452,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 2 532 400,00 -45 000,000000 1031 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7) 2 487 400,00
<br> 2 532 400,00 -45 000,00 2 487 400,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
000000000 2111 157 600,00 25 000,000000 3612 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8) 182 600,00
<br> 000000000 2132 177 000,00 31 865,000000 3612 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 9) 208 865,00
<br> 334 600,00 56 865,00 391 465,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 2132 8 600,00 70,000000 3613 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich 10) 8 670,00
<br> 8 600,00 70,00 8 670,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
000000000 2324 23 100,00 5 000,000000 3725 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11) 28 100,00
<br> 23 100,00 5 000,00 28 100,00celkem:3725Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
000000000 2131 12 600,00 8 980,000000 6171 000 Příjmy z pronájmu pozemků 12) 21 580,00
<br> 12 600,00 8 980,00 21 580,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 4 052 700,00 118 967,00 4 171 667,00
<...

Načteno

edesky.cz/d/4435356

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz