« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Schválený rozpočet obce Hrčava na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený_rozpočet_na_rok_2021.pdf
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE HRČAVA NA ROK 2021
<br> v tisících Kč
<br> “com | po:.| P ŘÍJ M v ] SR 2020 ] un 2020 | 0? 2020 j N 2021 _ 1111 Daň z příjrnů fyzických osob placená plátci 750,0 750,0 629,0 780,0 11.12 “Daň : pgjmů _fyziokych osob plaíená _popřatniky _ 55,0 * SSD—_ _ 7,00 GQ,—0,__1113 Daň z příjmů fyzických osob vybír_aná srážkou "Ní 20,0 TSD —7_5,0 __ 1121 Daň z příjmů práv!;cš/íosob_ ___ W 530,0 _ 593,0 * 249,0- _ _—640,07._ * 1122 __Daň z příjmů právnických osob za obce i _ * 32,0 67,0;ý __5_7,—0_ „ 3120,1211 _D_?_ň z_ přidané hodnoty 2 2 „ _ _,1 560,0 1 560,0 _ 1 3—66,0 16030! 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fonc 0,0 0,0 _1,5_ 5,0 0540 Poplatek za provoz systému _shrom32d'ýcníiání,— sběru,přn 136,0—_ 136,0 _,102 0 111000 * 1341 Poplatek 2e psů _ " ' ' 2,8 2,3 " 2,5 i * 5,0: W 13:12 _Po_platek za lázeňsky nebo rekreační pobyt 1_0,0 10,0— _ 13,0 20,0 01343 Poplatek za užívání veřejného prostrřaístvi * 53,0 53,0 __TD E05 13151.Správní poplatky ' 3,11 3,10._ 2,0 " * 5,0- 1331 loa'ň zrhazardních tier 15,0 15,000— 21,0 že,—0,<,> 1511 "oaíz nemovitý-mh věcí 50,0 30,6" ' $a 65,0; 2143 21110 rčestovní ruoh rý * _ ÍŽOI 2,0- ři 3,5._ 5,0,2310 21011 „Pitná voda-Příjmy z poskytování-služeb a vyrobků 56,0- 66,0 * _6—0—0 70,0 2310 2324 ÍPitná-voda—Přijaté nekapitaiové příspěvky a náprady 1_3,_0- 13,0 * s_2_,_ 5 5: 3117 2111.<.>.-Příjmy z poícytování služeb a výroiš _ _ O,0 * „ 0,0 "__ 7D,* 15,0: 3117 23211 “Prvnistupeň základních školfPřřijařté nekapi1álové 120,0 120,0 _ _ 0,0 W 120,0;- _ 3111 3155 První stupeň základních škol-Pevná paliva 80,0 30,0 7537 70,0; _ 3315 2132 činnosti muzeí a galerii-lířijmy z pr0rnaijmu ost.nem.ví 1,2 1,2- * ř1,0 5,0 3392 2111 Příjmy z poskytování-služeb a výrobků _" VY 0,0 5,0 _ _ _ 3,5 5,0: 3392 2132 “Zájmová činnost v kultuře—Příjrny : pronájmu ost.nem“ 10,07 2,0- _ 1,5- 10,0 3392 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku V ' 0,07 3,0" Es._1_0,0_ 3399 2111 „Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostřei.ÍB...

Načteno

edesky.cz/d/4435227

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz