« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Rozpočtové opatření č. 13 /2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 13 /2020
Obec Vrátno KEO-W 1.11.365 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.11.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.13
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 1) 961 780,00
<br> 000000000 1381 12 000,00 4 000,000000 0000 000 Daň z hazardních her 2) 16 000,00
<br> 957 780,00 20 000,00 977 780,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 2 432 400,00 100 000,000000 1031 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3) 2 532 400,00
<br> 2 432 400,00 100 000,00 2 532 400,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
celkem:Org: 0000 3 390 180,00 120 000,00 3 510 180,00
<br> PŘÍJMY celkem 3 390 180,00 120 000,00 3 510 180,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XX XXX,000000 3613 000 Nákup ostatních služeb 4) 45 000,00
<br> 30 000,00 15 000,00 45 000,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
000000000 5171 9 000,00 40 000,000000 3631 000 Opravy a udržování 5) 49 000,00
<br> 9 000,00 40 000,00 49 000,00celkem:3631Paragraf Veřejné osvětlení *
000000000 5169 251 000,00 40 000,000000 3722 000 Nákup ostatních služeb 6) 291 000,00
<br> 251 000,00 40 000,00 291 000,00celkem:3722Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů *
000000000 5365 565 400,00 25 000,000000 6399 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů7) 590 400,00
<br> 565 400,00 25 000,00 590 400,00celkem:6399Paragraf Ostatní finanční operace *
celkem:Org: 0000 855 400,00 120 000,00 975 400,00
<br> VÝDAJE celkem 855 400,00 120 000,00 975 400,00
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXX,DiS.dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.13
<br> Schváleno starostkou dne 30.11....

Načteno

edesky.cz/d/4434451


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz