« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (190.99 kB)
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.1/2021
<br> Usnesení z 1.veřejného zasedánízastupitelstva obce Potvorov konaného dne 28.1.2021 od 19.00 hod.v budově OÚ obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> l) Výroční zprávu za rok 2020 <.>
<br> Bere na vědomí :
<br> l) Informaci o písemné rezignaci dosavadního člena zastupitelstva obce a o jmenování náhradníka na základě výsledků voleb 2018 <.>
<br> 2) Informaci o souhlasu p.faráře s pokácením stromu na hřbitově u hrobového místa č.58 <.>
<br> 3) Informaci o plánované opravě parketové podlahy ve velké zasedací místnosti v prvním patře budovy OU <.>
<br> 4) Informaci o zahájení prací na územní studii Potvorov ke zlepšení retence vody v území obce
<br> Dne 28.1.2021
<br> Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX Ověřil : Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,starosta Vyvěšeno dne : XX.X.XXXX Sejmuto dne : 16.2.2021
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení : Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 31.1.2021 do : 16.2.2021
<br> „__„m—.<.> V.<.> ? -.<.> “—___ <.>
<br> OB EC POT VOROV
<br> PSČ 331 41 okres Plzeň- sever
<br> 1.lt/"f _'—._
<br> '.f/GM 64

Načteno

edesky.cz/d/4434192

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz