« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje vysočina 9.2..2021 od 10:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka.pdf
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 28.1.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.01/2021,které se bude konat dne 9.2.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.08/2020
2.Zpráva o činnosti rady kraje,Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé
<br> pololetí roku 2020
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu
<br> významných kulturních,sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce
2021
<br> 5.Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
6.Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě – změna účelu
<br> využití dotace a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace
7.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - Žádost HZS Kraje Vysočina
<br> o dotaci
8.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Šlapanov
<br> o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
9.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
10.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina,kterými se stanoví pravidla pro poskytování
<br> cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11.Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
12.Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
13.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava <,>
<br> příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice
Jihlava“
<br> 14.Sch...

Načteno

edesky.cz/d/4433696

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz