« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Informace SVS o potvrzení výskytu ptačí chřipky v k.ú.Hakovy Dvory (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informacni_letak_ptaci_chripka_59f8bc44da5640019aa2f605e4fbc0d8[1].pdf [0,12 MB]
Státní
<br> veterinární
<br> správa
<br> Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
<br> Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou.Nákaza vje potvrzována
<br> u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže <.>
<br>
<br>
<br> potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventi-
<br> vních opatření v chovech drůbeže <.>
<br> Co je chřipka ptáků?
<br> Influenza drůbeže,známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění
<br> postihující ptáky.Postihuje jak volně žijící ptáky,tak drůbež jako slepice <,>
<br> krůty,kachny a husy.Postižená zvířata mají dýchací potíže,trpí ztrátou
<br> chuti a masivně hynou v průběhu 1 — 2 dnů <.>
<br> Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a
<br> vzplanutím klinických příznaků.V případě influenzyje to pouze několik dní <.>
<br> První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne <.>
<br>
<br> Způsob přenosu ptačí chřipky
<br> K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků <.>
<br> Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři <.>
<br> Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly <,>
<br> peří,uhynulá zvířata apod.) <.>
<br> Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky,psi apod.) <.>
<br> Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka <.>
<br> Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka <.>
<br> Příznaky ptačí chřipky
<br> lntikovaná zvířata jsou otupělá a maji načepýřené peří,jsou netečná,odmítají se pohybovat <,>
<br> mají dýchací potíže,jsou apatická (obr.1).Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví
<br> úplné nechutenství.Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví.Vejce jsou
<br> deformovaná a mají tenkou skořápku.Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok
<br> z nosu,kýchání).Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu.Zjišťovány jsou
<br> krváceniny a nekrotické změn...
Informace_o potvrzení ptačí chřipky Haklovy Dvory[1].pdf [0,34 MB]
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Jihočeský kraj
<br> Severní 2303/9,České Budějovice,370 10
T: +420 387 789 522
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsc@svscr.cz
ID datové schránky: pxw8byj
<br> Bankovní spojení: ČNB 19-2326231/0710
IČ: 00018562
<br>
<br> Č.j.: SVS/2021/013403-C
<br> Vyřizuje: MVDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> V Českých Budějovicích dne 26.01.2021
<br> Informace o potvrzení výskytu vysocepatogenní aviární influenzy v k.ú.Haklovy
Dvory
<br> Dne 26.1.2021 obdržela Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj z
Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu a newcastleskou chorobu při Státním veterinárním
ústavu Praha (dále jen „NRL“) protokol o zkoušce č.SVP 1656/21,který obsahuje pozitivní výsledek
vyšetření orgánů jedné labutě velké a pěti divokých kachen na přítomnost viru aviární influenzy.Ptáci
byli nalezeni na Starohaklovském rybníku,k.ú.636797,Haklovy Dvory dne 24.1.2021 <.>
<br> Vzhledem k typizaci viru jako viru vysoce patogenní aviární influenzy H5N8 nebudou v souladu s platnou
legislativou přijímána žádná další opatření a stanovována pásma kolem místa nálezu uhynulých volně
žijících ptáků.Opatření by byla přijímána pouze v případě výskytu vysoce patogenní aviární influenzy
H5N1 <.>
<br> Vzhledem k možnému šíření onemocnění žádáme příslušné obce,aby o výše uvedeném informovali
své občany a apelovali na chovatele (drobnochovy) drůbeže k řádnému dodržování zvýšené biologické
bezpečnosti tak,aby bylo minimalizováno riziko kontaktu volně žijícího ptactva s domácí drůbeží <.>
Doporučujeme potravu a napájení pro drůbež zajišťovat ve vnitřních ubikacích,kde nehrozí riziko
kontaminace potravy a vody <.>
<br> Dále žádáme,aby město České Budějovice předalo výše uvedené informace obyvatelům části obce
Haklovy Dvory způsobem obvyklým <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br> MVDr.XXXXXXXXX XXXXX,Ph.D <.>
ředitel
<br> podepsáno elektronicky
<br> Město České Budějovice
<br> ORP Če...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz