« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky29.01.2021 Archeologický ústav AV ČR,Praha,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník doktorand - archeolog Požadavky: Výběrové řízení na pracovní pozici archeolog - doktorand v rámci Oddělení přírodních věd a archeometrie Archeologický ústav AV ČR,Praha,v.v.i.přijme pracovníka na pracovní pozici: vědecký pracovník doktorand - archeolog,a to na dobu tří let.Nástup: od 1.3.2021 Úvazek: 25% Doba trvání pracovního úvazku: 1.3.2021 – 31.12.2023 - Popis práce: analytické zpracování rozsáhlých souborů archeologických XXX z lokality Závist u Zbraslavi,vědecký výzkum v oblasti archeometrických analýz doby železné a římské Požadavky:  doktorské studium archeologie (titul Ph.D.) s výhledem na dokončení v tomto nebo příštím roce se specializací na období mladšího pravěku. zkušenosti se zpracováním a publikací rozsáhlejších terénních výzkumů,zejména sídlišť a zkušenosti v oblasti multidisciplinární spolupráce. odpovídající publikační činnost. systémové myšlení,organizační schopnosti,komunikativnost,schopnost vedení rozsáhlejšího vědeckého týmu,zájem na vlastním odborném růstu. rutinní používání textových editorů,databázových systémů,tabulkových procesorů,GIS,výhodou je znalost dalších aplikací – grafických programů,statistických programů (využívání PCA). schopnost aktivně komunikovat v anglickém jazyce (slovem i písmem),výhodou schopnost aktivně komunikovat v německém jazyce.Pracovní pozice je otevřena všem občanům bez rozdílu pohlaví,rasy,barvy pleti,jazyka,víry a náboženství,politického či jiného smýšlení,národního nebo sociálního původu,příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,majetku,rodu nebo jiného postavení.Podklady: podkladem pro výběr vědeckého pracovníka bude strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (cca 1 normostrana).Uvedené dokumenty zašlete v písemné či elektronické pod...

Načteno

edesky.cz/d/4433340

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
26. 02. 2021
26. 02. 2021
25. 02. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz