« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_03/2
M i k r o r e g i o n T e l č s k o
n á m.Z a c h a r i á š e z H r a d c e 4,5 8 8 5 6 T E L Č
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM: MOBIL: TEL: E-MAIL: IČ:
<br> 6/1/2021 778 412 690 567 223 235 telcsko@telcsko.cz 711 80 311
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu
<br> Telčsko na rok 2021
<br>
Schválený rozpočet Mikroregionu Telčsko je zveřejněn
<br>
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách Mikroregionu Telčsko
<br> https://www.mikroregiontelcsko.cz/ (v záložce dokumenty pod odkazem rozpočet)
<br>
<br> - v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56
<br> Telč
<br>
Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách na základě z.č.24/2017
<br> Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,účetní svazku
<br>
<br>
Členské obce Mikroregionu Telčsko
2021_03/1
Náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč IČ 71180311
<br> Text OdPa Pol ZJ UZ SR 2020 UR 2020 stav k 31.10.2020 SR 2021
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky,dary,vl <.>
podíl.<.>.)
<br> 4121 295 760,00 434 655,00 411 255,00 296 620,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů (individuální dotace GV) 4122 200 000,00 200 000,00 200 000,00 -
Neinvestiční přijaté transfery od mez.Instit.A někt.CO a PO 4152 110500000 - - 30 868,12 30 000,00
Vlastní investiční podíly obcí na projektech 4221 610 000,00 514 500,00 514 500,00 385 000,00
<br> Investiční přijaté transfery od cizích územních orgánů (FMP_2019) 4232 041500000 468 605,00 - - -
<br> Ostatní záležitosti kultury 3399 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00
<br> Územní rozvoj - příjmy za poskytnuté služby (zprac.žádostí,FMP,…) 3636 120 000,00 120 000,00 21 041,00 50 000,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.(FMP_2019) 3742 - 476 558,17 476 558,17 -
Obecné příjmy z finančních operací - přijatý úrok 6310 500,00 500,00 89,58 300,00
Převody z rozpočtových účtů 6330 - 475 000,00 475 000,00 -
Příjmy 1 704 865,00 2 231 213,17 2 129 311,87 771 920,00
Ostatní záležitosti kultury 3399 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00
Územní rozvoj - výdaje mimo projekty (provoz kanceláře,nákup
služeb,akt.GIS,Ginis,pojištění….)
<br> 3636 250 000,00 297 848,17 154 272,89 300 000,00
Územní rozvoj - AT-CZ (projekt "Štamberk") 3636 0411(5)XXXXX 1 700 000,00 1 701 500,00 368 160,61 4 000 000,00
Projekt OPŽP - VŘ,DM,štěpkovače,nádoby,VOK,koše,<.>.<.> ) 3725 612X 106XXXXXX - 60 500,00 30 250,00 385 000,00
Geopark Vysočina - individ.podpora z rozpočtu kraje (DPP <,>
propagace,publikace,vzdělávání,cestovné,<.>.<.> )
<br> 3742 200 000,00 200 000,00 95 473,50 -
<br> Geopark Vysočina - FMP 2019,2020 (DPP,propagace,publikace <,>
vzdělávání,cestovné,<.>.<.> )
<br> 3742 0411(5)XXXXX 200 000,00 200 000,00 110 377,30 500 000,00
<br> Geopark Vysočina - AT-CZ (projekt "rašeliniště) 3742 0411(5)XXXXX 1 000 000,00 1 000 000,00 - -
Geopark...

Načteno

edesky.cz/d/4432029

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz