« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 DSO LKO Borek ze dne 28.01.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_02/3
MĚSTO DAČICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE - STAROSTA
<br> KRAJÍŘOVA 27,380 13 DAČICE I
<br>
<br>
Spojovatelka Fax E-mail Bankovní spojení IČO / DIČ Úřed.hodiny
<br> 384 401 211 384 401 236 meu@dacice.cz ČS,a.s <.>,Jindřichův Hradec 00246476 Po,St 800-1700
<br> 384 401 210 384 401 235 e-podatelna@dacice.cz č.ú.0603143369/0800 CZ00246476 Pá 800-1400
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČLENSKÉ OBCE
<br> DSO LKO BOREK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon XXXXXXXXX
<br> E-mail: zdravemesto@dacice.cz
<br> Datum: 28.01.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 DSO LKO Borek
<br> z 28.01.2021
<br>
<br>
Schválené rozpočtové opatření č.1 DSO LKO XXXXX z XX.XX.XXXX
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz
<br>
<br> - v listinné podobě: Město Slavonice,finanční odbor – XXXXXXXXX XXXXX,Horní náměstí XXX <,>
<br> XXX XX Slavonice
<br>
<br> Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách,viz.zákon č.24/2017 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,asistentka DSO
2021_02/2
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2022 - 2024 DSO - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
<br> IČO: 60816180
<br> 2022 2023 2024 příjmy celkem 5 350 000 5 400 000 5 450 000 ztoho daňové příjmy třída 1 O O 0 nedaňové příjmy třída 2 5 350 000 5 400 000 5 450 000 kapitálové příjmy třída 3 0 0 0 přijaté dotace třída 4 O O 0 výdaje celkem ztoho běžné výdaje třída 5 1 460 000 1 610 000 1 760 000 kapitálové výdaje třída 6 O 0 SALDO: příjmy - výdaje 3 890 000 3 790 000 3 690 000 Financování celkem třída 8 ztoho krátkodobé přijaté půjčky ( + ) 0 O 0 uhrazené splátky krát.přij.půjček ( - ) O 0 O dlouhodobé přijaté půjčky ( + ) 0 0 0 uhrazené splátky dlouh.přij.půjček ( - ) 8124 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 změna stavu krátprostředku na účtu 8115 -1 690 000 -1 590 000 -1 490 000
<br> 16 11.20le
<br> 15.11.2020 & 12.20le
<br> Vyvěšeno: Zveřejněno v elektronické podobě:
<br> 8.12.2020
<br> Podpis a razítko obce:
<br> Sejmuto: Sejmuto
<br> Podpis a razítko obce:
2021_02/1
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,ICO: 60816180
<br> v"
<br> Prijmy rozpočtu SR 2020,UR 2020 a skutečnost k 31.1.0 2020 a návrh na rok 2021 (v Kč)
<br>.Para poa- tm _ _.<.>.se mu imo—“20 _Skúte'čnpst 2020 " WWE-razggůu 2021 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 3722 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.věci a jejich části- skládka,hala 5 137 400,00 5 137 400,00 3 636 621,12 5 281 300,00 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí- kogenerační jednotka 6 300,00 6 300,00 6 374,28 6 500,00
<br> Součet za Para 3722 5 156 700,00 5 156 700,00 3 642 995,40 5 287 800,00 6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr.fínanč.operací/Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 928,97 1 000,00
<br> Součet za Para 6310 1 000,00 1 000,00 928,97 1 000,00
<br> Příjmy celkem 5 157 700,00 5 157 700,00 3 643 924,37 5 288 800,00
<br> Výdaje rozpočtu SR 2020,UR 2020 a skutečnost k 31.10.2020 a návrh na rok 2021 (v Kč)
<br> Para " Půl text ' sn zum: un mu šamana 2m navrh-rozpuku 2021.3722 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 16 000,00 16 000,00 15 022,00 16 000,00 3722 5166 Výdaje na dodav.pořízení informací- daň,poradenství 30 000,00 30 000,00 27 104,00 30 000,00 3722 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT X kom XX XXX,00 15 000,00 5 907,22 15 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 28 755,00 55 000,00 3722 5171 Výdaje na dodavatel.zajíšť.opravy a údržby 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3722 5175 Výdaje na poř.věci a služeb - pohoštění 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 37 853,00 27 500 000,00 3722 6130 Pozemky 2 418 600,00 2 418 600,00 0,00 0,00
<br> Součet za Para 3722 4 841 600,00 4 841 600,00 114 641,22 27 723 000,00 6310 5163 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací/Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 347,13 3 000,00 Součet za Para 6310 3 000,00 3 000,00 2 347,13 3 000,00 6399 5362 Ost.finanční...

Načteno

edesky.cz/d/4432028

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz