« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Nařízení státní veterinární správy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení státní veterinární správy
l
<br> : í átní veterinárnl správa
<br> 2335332332312;233“ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllll
<br> Slezská 100/7
<br> svspesi4845bd
<br> 120 00 Praha 2
<br> č.].SVS/2021/013009-G
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní
<br> orgán podle ustanovení 5 48 odst.1 písm.0) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči aozměně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením % 54 odst.2 písm.a) a c) a odst.3 veterinárního zákona a s vyhláškou č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření „ k zamezení šíření nebezpečné nákazy — aviární influenzy na území Ceské republiky:
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné
<br> nákazy — vysoce patogenní aviární influenzy na území České republiky <.>
<br> Čl.1
<br> Všem chovatelům,kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle zákona
<br> č.154/2000 Sb <.>,o šlechtění,plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),ve znění pozdějších předpisů,se zakazuje
<br> 8)
<br> b)
<br> chovat drůbež ve volném výběhu.Výjimky z tohoto opatření může na základě žádosti povolit místně příslušná krajská veterinární správa Státní veterinární správy nebo Městská veterinární správa Státní veterinární správy v Praze.Výjimka může být povolena za podmínky,že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř zařízení,hal nebo pod přístřeškem,které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou,a za podmínky,že drůbeži je zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky <,>
<br> přemístění nebo prodej živě drůbeže chovatelům,kteří ve sv...

Načteno

edesky.cz/d/4430491


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz