« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 30.1.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 30.1.2021
Obec Ždírec starosta obce Ždírec
<br> Ždírce 22.ledna 2021 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastugitelstva'obce Ždírec
<br> Timto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec & oznamuji místo,čas ajeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírce zasedací místnost.kancelář obecního úřadu.Ždírec č.p.23
<br> Doba konání: 30.ledna 2021 od 18:00 hodin
<br> Navržený l) program: 2) 3) 4)
<br> 5) 6) 7) 3) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (š 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a rekonstrukce veřejného osvětlení !( autobusové zastávce
<br> Dopravního značení v obci
<br> POVV 2021
<br> Webové stránky obce
<br> Veřejná zeleň v obci
<br> Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> ]O) Váha na návsi 1 1) Diskuse 12) Různé
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto “dne:
<br> Elektronicky zveřejněno dne: 22.I.202 [ Odcjmuto selektronické úřední desky dne: 31.1.2021
<br> 22.[.IUÉI 31.I.202I

Načteno

edesky.cz/d/4429753

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz