« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD,mal/make NÁM.13,617 na BRNO
<br> vAŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MCBJlH/OO716/202l/SÚ/Br SPIS.ZN.: S-MCBJIH/12523/2020/Br VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX FAX: XXX XXX XXX TEL.: XXX XXX XXX MOB: E-MA'Li josef.brabec©brno-jih.cz DATUM: 21.1.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
<br> o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Společnost Allrisk DIVERSE Meridiem,s.r.o <.>,IČO 05304202,Tyršova 258,664 42 Modřice,v
<br> kterou zastupuje Ing.Veronika Káňová,ICO 75753707,Fanderlíkova 2110/15,616 00 Brno
<br> (dále jen "stavebník") dne 16.12.2020 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: veřejných komunikací a parkovišť v rámci stavby „Polyfunkční komplex ALLRISK MERIDIEM“
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.983,1003/1,1022,1217,1218,1219/1,1219/3,1221/1,1221/2,1221/3,1221/5,1222,1223,1224,1541/1,1541/15,1543,1221/4 Vkatastrálním území Komárov.Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Stavba byla umístěna v územním rozhodnutí č.296 pod č.j.MCBJIH/OO767/2020/SÚ/Dv ze dne 13.12.2020 <.>
<br> Stavba obsahuje: SO 08.1 — Komunikace a zpevněné plochy předané BKOM SO 08.2 — Komunikace a zpevněné plochy ostatní
<br> SO 08.3 — Parkoviště kolem ul.Komárovská
<br> SOOSJ Komunikace a plochy předané BKOM — objekt řeší vybudování veřejného chodníku podél ulice Komárovská šířky 2,25 m Včetně silničního obrubníkulOO/15/25,kterým je chodník oddělen od objektu SO 08.3 a chodníku na ulici Svatopetrské šířky 3,0 m (stávající chodník u kterého bude upraven povrch a doplněny vodící prvky) <.>
<br> Č.j.MCBJIH/OO716/2021/SÚ/Br str.2
<br> Chodník podél ulice Komárovská bude veden podél nových kolmých parkovacích stání (S0.08.3),přes sjezdy a novou účelovou komunikaci bude převeden pomocí míst pro přecházení a dále a bude navazovat na stávající chodníky.Chodník podél ulice Svatopetrská bude navazovat na stávající chodníky a zpevněnou plochu před objektem B,přes novou účelovou komunikaci bude chodník převeden pomocí místa pro přecházení <.>
<br> Chodníky jsou navržen...

Načteno

edesky.cz/d/4427918

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz