« Najít podobné dokumenty

Obec Žerotín - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzor 6 [0,21 MB]
Elektronický podpis - 19.1.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXX XXXXXXX,DiS <.>
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 7.9.2021
Vzor 5 [0,21 MB]
Elektronický podpis - 19.1.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXX XXXXXXX,DiS <.>
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 7.9.2021
Vzor 4 [0,20 MB]
Elektronický podpis - 19.1.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXX XXXXXXX,DiS <.>
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 7.9.2021
Vzor 3 [0,20 MB]
Elektronický podpis - 19.1.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXX XXXXXXX,DiS <.>
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 7.9.2021
Vzor 2 [0,21 MB]
Elektronický podpis - 19.1.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXX XXXXXXX,DiS <.>
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 7.9.2021
Vzor 1 [0,20 MB]
Elektronický podpis - 19.1.2021
Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : XXXX XXXXXXX,DiS <.>
Vydal : PostSignum Qualified C.<.> <.>
Platnost do : 7.9.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [0,25 MB]
Městský úřad Šternberk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk
<br>
<br>
<br>
<br> *ME
STX
<br> 019
QI2
<br> G*
M
<br> E
S
<br> T
X
<br> 0
1
<br> 9
Q
<br> I2
G
<br>
Č.j.: MEST 6522/2021
Sp.zn.: ODSH 23/2021 kes
Spisový znak - 276.10,skartační znak/skartační lhůta - V/5
<br>
Šternberk 22.01.2021
<br>
Oprávněná úřední osoba
pro vyřízení:
<br> XXXX XXXXXXX,DiS <.>,referent odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086559,e-mail: keselak@sternberk.cz
<br> Oprávněná úřední osoba
pro podepisování:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX,vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561,e-mail: runstukova@sternberk.cz
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Šternberk,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán
<br> státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
provozu na pozemních komunikacích“),podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnic II.a III.tříd <,>
<br> místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním
obvodu MěÚ Šternberk jako obce s rozšířenou působností <,>
<br>
spočívající v osazení přechodného dopravního značení,dle ověřených vzorových schémat <,>
<br>
v místech: silnice II.a III.tříd,místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve
<br> správním obvodu MěÚ Šternberk,jako obce s rozšířenou působností
<br> termín: od nabytí účinnosti do 31.12.2021 <,>
<br> odpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXX,tel: XXX XXX XXX,VHS SITK,s.r.o <.>,Vinohradská 2288/7 <,>
<br> 785 01 Šternberk (IČ: 471 50 891) <,>
<br> důvod: Celoroč...

Načteno

edesky.cz/d/4426820

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz