« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Výzva k podání nabídek na dodávku s názvem „Rekonstrukce Vébrovy restaurace Polepy č. p. 3 “

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (214.2 kB)
Výzva k podání nabídek na dodávku s názvem
<br> „Rekonstrukce-v_ébrovy restaurace Polepy č.p.3 "
<br> zadávanou ve formě zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> __o zadávání veřejných zakázek
<br> Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu nepodléhá působnosti zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").Je zadávaná mimo režim zákona v souladu s ustanovením 531 zákona,a to svýjimkou zásad uvedených v ust.& 6 zákona.Jakýkoliv postup Či úkon zadavatele učiněný vtomto řízení není postupem či úkonem podle zákona,byť by takový úkon či postup formálně připomínal.Pokud je vtéto výzvě obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona,je postup podle takového ustanovení použit jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení,aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo <.>
<br> 1.Údaje o zadavateli:
<br> Obec Polepy
<br> Polepy 131,28002 Kolín IČO: 00235644
<br> Tel.321725362
<br> E-mail: ougolengobecpolemcz jehož jménem jedná: starosta obce lng.XXXXXXXXX XXXXXXX,tel.XXXXXXXXX
<br> X.Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky:
<br> a) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby akce „Rekonstrukce Vébrovy re- staurace Polepy č.p.3" dle přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.vč.položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele.Dokumentace bude řešena jako jeden celek dle dvou etap podle studie zpracované v 9/2019 Jeanette Sikstovou <.>
<br> b) Provedení autorského dozoru při provádění stavby <.>
<br> c) Inženýring změny stavby před dokončením — získání stavebního povolení <.>
<br> Uchazeč může předložit nabídku pouze na celý r'ozsah dodávek uvedený vzadávací dokumentaci.Nabídka,která nebude obsahovat veškeré zadavatelem poptávané plnění,bude považována za nepřijatelnou a jako taková bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení <.>
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 650.000,— Kč bez DPH.Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální část...

Načteno

edesky.cz/d/4426766

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz