« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Vyhláška o rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav v k. ú. Nedomice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210126080618.pdf (PDF 1.01 MB)
i j _ “ZÉÍS'Íé 4 910981 _!
<br> Přišnhy
<br> ; [ŘJ—_ DKV“.<.>.<.>.<.>.<.> -- 23,7%.<.> STÁTNÍ POZEMK 017W —."J&M _ Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 !=.: - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Mělník Bezručova 109,276 01 Mělník Váš dopis zn.: Ze dne: Obec Dřísy Naše značka: SPU 023536/2021 Poštovní 12 Spisová značka: 2RP5398/2016-537207/R.|.277 14 Dřísy Vyřizuje.: XXXX XXXXXXXX TeL: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: h.voge|ova©spucr.cz _" _ Datum-' 25' 1- 2021 SPU 0235315120210
<br> 0005132349795
<br> KoPÚ Nedomice - žádost o zveřejnění vyhlášky a rozhodnutí o schválení návrhu
<br> Vážení <,>
<br> v příloze zasíláme veřejnou vyhlášku čj: SPU 022189/2021 a rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Nedomice s částí k.ú.Všetaty,k.ú.Dřísy a k.ú.Ovčáry u Dřís čj: SPU 354964/2020.Tímto Vás žádáme ojejich vyvěšení na vaši úřední desku po dobu 15ti dnů.Po sejmutí vyhlášky prosíme s vyznačením data vyvěšení a data sejmutí vrátit zpět na Pobočku Mělník <.>
<br> Rozhodnutí o schválení návrhu čj: SPU 354964/2020 ze dne 22.1.2021 je nedílnou součástí uvedené veřejné vyhlášky.Seznam účastníků řízení se nezveřejňuje,ale je k dispozici k veřejnému nahlédnutí na Pobočce Mělník a na Obecním úřadě v Nedomicích během úředních hodin <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXX vedoucí Pobočky Mělník Státní pozemkový úřad Otisk úředního razítka
<br> Příloha/Přílohy 1.veřejná vyhláška SPU 022189-2021.pdf 2.rozhodnutí čj SPU 354964-2020.pdf
<br> Státní pozemkový úiad | Husinecká 102mm | 130 00 Praha 3 Žižkov | IČO: 01312774 ; DlČ 0211111127711 g„.1;<p:.;.»:<—,z
<br> Rozdělovník k ČJ: SPU 023536/2021
<br> KoPÚ Nedomice - žádost o zveřejnění vyhlášky a rozhodnutí o schválení návrhu
<br> č.Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Obec Nedomice č.p.78,277 14 Nedomice Obdrží Poštou
<br> 2 Obec Dřísy Poštovní 12,277 14 Dřísy Obdrží DS
<br> 3 Obec Ovčáry č.p.41,277 14 Ovčáry Obdrží DS
<br> 4 Městys...

Načteno

edesky.cz/d/4425531

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz