« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Schválený Rozpočet obce Dřísy na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210118114222.pdf (PDF 230.83 kB)
Obec Dřísy Dřísy 277 14 IČO: 00236811
<br> Rozpočet obce Dřísy na rok 2021
<br> Příj my 5 Popis Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Schválený rozpočet 2021
<br> © 0000 Daně,dotace,poplatky 15 497 000,00 Kč 39 770 843,65 Kč 15 101 600,00 Kč 5 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0,00 Kč 45 000,00 Kč 0,00 Kč 5 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč ši 3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 17 216,00 Kč 0,00 Kč © 3632 Pohřebnictví 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč © 3725 Využívání a zneškodňování komunálnéch odpa( 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 5 5213 Krizová opatření 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč © 6171 Činnost místní správy 453 914,00 Kč 2 710 627,00 Kč 453 200,00 Kč 5 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 20 086,00 Kč 20 549,09 Kč 20 200,00 Kč © 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč 273 940,15 Kč
<br> Příjmy celkem 16 096 000,00 Kč 42 974 175,89 Kč 15 696 000,00 Kč Výdaje
<br> & 2212 Silnice 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč 520 000,00 Kč © 2219 Ostatní záležitost pozemních komunikací 4 500 000,00 Kč 6 686 340,00 Kč 1 050 000,00 Kč © 2292.Provoz veřejné silniční dopravy 130 000,00 Kč 144 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 7 160 000,00 Kč 7 160 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5 2339 Záležitosti vodních toků 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč © 3113 Základní školy 1 714 500,00 Kč 2 094 758,95 Kč 1 715 000,00 Kč © 3392 Zájmová činnost v kultuře 70 000,00 Kč 118 000,00 Kč 77 000,00 Kč 5 3419 Ostatní sportovní činnost 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč tj 3429 Ostatní zájmová činnost 645 000,00 Kč 645 000,00 Kč 445 000,00 Kč © 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 775 000,00 Kč 5 3632 Pohřebnictví 179 000,00 Kč 179 000,00 Kč 140 000,00 Kč © 3635 Územní plánování 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> Obec Dřísy Dřísy 277 14 IČO: 00236811
<br> & 3721 Komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč 6 160 855,40 Kč 300 000,00 Kč © 3722 Sběr a svoz nebezpečných odpadů...

Načteno

edesky.cz/d/4424150

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz