« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Rozpočtové opatření č.7/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210118153436.pdf (PDF 96.78 kB)
Obec Dřísy Poštovní 12,277 14 IČO: 00236811
<br> Rozpočtové opatření č.7/2020
<br> Příjmy Paragraf Popis Původní hodnota Změna Po změně 1.0000 Daně,dotace,poplatky 39 770 843,65 Kč 433 668,82 Kč 40 204 512,47 Kč 2.2310 Pitná voda 0,00 Kč 177 648,00 Kč 177 648,00 Kč 3.2321 Odvádění a čištění odpadních 45 000,00 Kč 171 008,00 Kč 216 008,00 Kč 4.3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5.3429 Ostatní zájmová činnost 0,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6.3725 Využívání a zněškodňování 120 000,00 Kč 21 263,00 Kč 141 263,00 Kč 7.6171 Činnost místní správy 2 710 627,00 Kč 51 420,00 Kč 2 762 047,00 Kč 8.6310 Obecné příjmy a výdaje 20 549,09 Kč 17 762,12 Kč 38 311,21 Kč |Přijmy celkem: 876 769,94 Kč Výdaje Paragraf Popis Původní hodnota Změna 0 9.2310 Pitná voda 0,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 10.3639 Komunální služby a územní 6 160 855,40 Kč -1 267 000,00 Kč 4 893 855,40 Kč 11.3745 Ost.služby-soc.péče 1 054 420,96 Kč 91 000,00 Kč 1 145 420,96 Kč 12.5213 Krizová opatření 175 000,00 Kč 6 000,00 Kč 181 000,00 Kč 13.5512 Požární ochrana-dobr.část 307 500,00 Kč 33 000,00 Kč 340 500,00 Kč 14.6112 Zastupitelstva obcí 1 200 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 15.6115 Volby do zastupitelsev 31 000,00 Kč -881,80 Kč 30 118,20 Kč 16.6171 Činnost místní správy 19 892 028,20 Kč 1 618 551,74 Kč 21 510 579,94 Kč 17.6310 Obecné příjmy a výdaje 12 000,00 Kč 100,00 Kč 12 100,00 Kč Výdaje celkem: 876 769,94 Kč
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7/2020
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravodlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli.)
<br> Schváleno usnesením č.9.dne 14.12.2020
<br> Ivana Frajová- staros a b_ce 1_

Načteno

edesky.cz/d/4424146

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz