« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovice - Sbírka zákonů č. 11/2021 z 22.01.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb011-21.pdf
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 11 Rozeslána dne 22.ledna 2021 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 21.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 22.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
<br> 23.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 21
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 22.ledna 2021 č.55
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do
14.února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení nouzo-
vého stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října 2020
na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,prodloužený usnesením vlády ze dne
30.října 2020 č.1108,vyhlášeným pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,dále prodloužený usne-
sením vlády ze dne 20.listopadu 2020 č.1195,vyhlášeným pod č.471/2020 Sb <.>,do 12.prosince 2020,dále
prodloužený usnesením vlády ze dne 10.prosince 2020 č.1294,vyhlášeným pod č.521/2020 Sb <.>,do
23.prosince 2020,a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1373,vyhlášeným pod
č.593/2020 Sb <.>,do 22.ledna 2021,a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21.ledna 2021 č.1459;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního ...

Načteno

edesky.cz/d/4422971

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz