« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Mimořádné veterinární opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapa - ochranné pásmo a pásmo dozoru.pdf
Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
<br> Slezská 100/7,Praha 2,120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv
<br>
<br> Příloha č.2 k nařízení SVS č.j.SVS/2021/012180-C
<br> Mapa - ochranné pásmo a pásmo dozoru k ohnisku Dolní Lhota v Jihočeském kraji
<br>
<br>
<br> - ohnisko
<br> - ochranné pásmo
<br> - pásmo dozoru
<br>
<br>
<br> Zdroj map: Google
<br>
<br> Zpracoval dne: 22.1.2021 XXXXXXXXX XXXXXXX
Sčítací list.doc
Příloha č.7c
<br> 1 (celkem 4)
<br>
SČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU
Pracovník provádějící sčítání:
Datum:
Číslo protokolu:
<br> Obec:
*Část obce:
KÚ:
<br> *Je v ochranném pásmu *Je v pásmu dozoru
<br> Okres:
Kraj:
<br> Majitel (jméno a příjmení):
číslo OP:
<br> Číslo hospodářství z ústřední evidence zvířat (pokud je přiděleno): CZ
<br> *Produkty určeny pouze pro vlastní spotřebu *Produkty určeny i pro prodej
<br> Adresa majitele (ulice,č.p <.>,PSČ):
Telefon:
<br>
* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
<br> Druh
Počty
<br> ptáků
<br> (ks)
° Cena
<br> za kus
(Kč)
Cena
<br> celkem
(Kč)
Počty
<br> zlikvid <.>
vajec (ks)
° Cena
<br> za kus
(Kč)
Cena
<br> celkem
(Kč)
<br> Kur domácí - nosnice 1)
<br> 120,-
<br>
2,50
<br>
Kur domácí - kuřice 6- 20 týdnů 2)
<br> 100,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kuřice do 6 týdnů 3)
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - výkrm
<br> 50,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - kohouti RCH 4)
<br> 320,-
<br>
<br>
<br> Kur domácí - slepice RCH 4)
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Kur domácí - odchov pro RCH 4)
<br> 170,-
<br>
<br>
<br> Kachny - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 300,-
<br>
<br>
<br> Kachny - RCH 4)
<br> 500,-
<br>
20,-
<br>
Husy - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 600,-
<br>
<br>
<br> Husy - RCH 4)
<br> 1200,-
<br>
50,-
<br>
Krůty - odchov pro RCH 4) + výkrm
<br> 700,-
<br>
<br>
<br> Krůty - RCH 4)
<br> 1100,-
<br>
50,-
<br>
Perličky
<br> 350,-
<br>
10,-
<br>
Bažanti
<br> 250,-
<br>
10,-
<br>
Pštrosi - chovné kusy-14 měsíců a výše 5)
<br> 14 000,-
<br>
400,-
<br>
Pštrosi - na výkrm - 6 měsíců a výše 6)
<br> 8 000,-
<br>
<br>
<br> Pštrosi - na výkrm do 6 měsíců 6)
<br> 4 000,-
<br>
<br>
<br> Holubi - odchov + výkrm
<br> 200,-
<br>
<br>
<br> Holubi označení kroužkem 7)
<br> 300,-
<br>
10,-
<br>
Dravci
<br>
<br>
<br>
<br> Exoti
<br>
<br>
<br>
<br> Celkem
<br>
<br>
<br>
<br>
---------------------------------
<br>
--------------------------
Podpis pracovníka provádějícího sčítání
<br>
<br>
<br> Podpis majitele
° orientační ocenění ceny dle MZe pro účel...
Nařízení Státní veterinární správy.pdf
str.1 z 8
<br> Č.j.SVS/2021/012180-C
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro
Jihočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) a dále v souladu
s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl <.>
vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003
Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve
znění pozdějších předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
– vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú.626406 - Dlouhá Lhota u Tábora (okres Tábor) v
Jihočeském kraji <.>
<br>
<br> Čl.1
<br>
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br>
1.Ochranným pásmem se stanovují:
<br> I.Celá následující katastrální území:
<br> 626406 Dlouhá Lhota u Tábora; 650552 Chabrovice; 748358 Skopytce; 05888 Turovec <.>
<br>
II.Definovaná část následujícího katastrálního území:
<br> 670812 Košice u Soběslavi – severní část katastru,přičemž hranici na jihu tvoří místní
komunikace vedoucí od Boreckého potoka po hranici s k.ú.Chabrovice;
<br> 721336 Planá nad Lužnicí - východní část katastru,přičemž hranici na západě tvoří komunikace
značená jako dálnice D3;
<br> 737500 Bítov u Radenína – západní část katastru,přičemž hranici na východě tvoří místní
komunikace vedoucí napříč katastrem od severní hranice z hájovny Doubrava na jižní hranici
katastru,kde komunikace protíná tok Stružka;
<br> 737518 Radenín - západní část katastru,přičemž hranici na východě tvoří místní komunikace
vedoucí napříč katastrem od severní hranice,kde tato komunikace p...

Načteno

edesky.cz/d/4422075


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz