« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení vlády ČR ze dne 22. 1. 2021 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Strana 250 Sbírka zákonů č.21 f2021 Částka 11
<br> 21
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2021 č.55
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV—2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona c.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do 14.února 2021 nouzový Stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září 2020 č.957,o vyhlášení nouzo- vého stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV—Z/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,prodloužený usnesením vlády ze dne 30.října 2020 č.1108,vyhlášeným pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,dále prodloužený usne- sením vlády ze dne 20.listopadu 2020 č.1195,vyhlášeným pod č.471/2020 Sb <.>,do 12.prosince 2020,dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10.prosince 2020 č.1294,vyhlášeným pod č.521/2020 Sb <.>,do 23.prosince 2020,a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1373,vyhlášeným pod č.593/2020 Sb <.>,do 22.ledna 2021,a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21.ledna 2021 č.1459;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.Provedou:
<br> členové vlády,vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí: hejtmani,primátor hlavního města Prahy
<br> Předseda vlády: Ing.Babiš v.r <.>
<br> Částka 11 Sbírka zákonů č.22 / 2021 Strana 251
<br> 22
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2021 č.56
<br> o změně krizových opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o be...

Načteno

edesky.cz/d/4421628

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz