« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Usnesení vlády ze dne 22. 1. 2021 o prodloužení nouzového stavu a související krizová opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 57
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22.ledna 2021 č.57
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o
přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností ode dne 23.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 14.února 2021 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto
<br> provozoven:
a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
<br> způsobem <,>
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
q) pokladen prodeje jízdenek <,>
r) květinářství <,>
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování,projektovou čin...
Usnesení č. 56
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22.ledna 2021 č.56
<br>
o změně krizových opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda s účinností od 23.ledna 2021 od 00:00 hod <.>
<br> I.mění dobu účinnosti:
<br> 1.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1375,vyhlášeného pod č.595/2020 Sb.<,>
<br> ve znění usnesení vlády ze dne 7.ledna 2021 č.12,vyhlášeného pod č.9/2021 Sb.<,>
<br> 2.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1378,vyhlášeného pod č.598/2020 Sb.<,>
<br> ve znění usnesení vlády ze dne 7.ledna 2021 č.12,vyhlášeného pod č.9/2021 Sb.<,>
<br> 3.usnesení vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1379,vyhlášeného pod č.599/2020 Sb.<,>
<br> ve znění usnesení vlády ze dne 7.ledna 2021 č.12,vyhlášeného pod č.9/2021 Sb.<,>
<br> 4.usnesení vlády ze dne 7.ledna 2021 č.13,vyhlášeného pod č.10/2021 Sb.<,>
<br> 5.usnesení vlády ze dne 7.ledna 2021 č.14,vyhlášeného pod č.11/2021 Sb.<,>
<br> 6.usnesení vlády ze dne 11.ledna 2021 č.33,vyhlášeného pod č.12/2021 Sb.<,>
<br>
tak,že se jejich účinnost prodlužuje do dne 14.února 2021 do 23:59 hod.;
<br> II.zrušuje usnesení vlády ze dne 16.října 2020 č.1049,vyhlášené pod č.418/2020 Sb.<,>
<br> ve znění usnesení vlády ze dne 7.prosince 2020 č.1291,vyhlášeného pod č.512/2020
Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády
Usnesení č. 55
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22.ledna 2021 č.55
<br>
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br>
Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
prodlužuje do 14.února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30.září
2020 č.957,o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
na území České republiky od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů,které bylo
vyhlášeno pod č.391/2020 Sb <.>,prodloužený usnesením vlády ze dne 30.října 2020
č.1108,vyhlášeným pod č.439/2020 Sb <.>,do 20.listopadu 2020,dále prodloužený
usnesením vlády ze dne 20.listopadu 2020 č.1195,vyhlášeným pod č.471/2020 Sb.<,>
do 12.prosince 2020,dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10.prosince 2020
č.1294,vyhlášeným pod č.521/2020 Sb <.>,do 23.prosince 2020,a dále prodloužený
usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 č.1373,vyhlášeným pod č.593/2020 Sb.<,>
do 22.ledna 2021,a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21.ledna 2021 č.1459;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni
přijetí tohoto usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4420078

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz