« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovice - Výpis usnesení 13.01.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 13.01.2021
CO ŘEŠILI ZASTUPITELÉ 13.01.2021 Na základě žádostí o koupi části pozemků,starostka připravila 2 záměry na prodej.V prvním případě se jedná o prodej pozemku paní Vágnerové,který by měl být uskutečněn na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 15.07.2019.Obec hodlá prodat 235 m2,ostatní plochy,oddělené z pozemku 133/4.S dělením tohoto pozemku vyjádřil Městský úřad v Prachaticích souhlas,dne 16.11.2020.Případný prodej by měl být uskutečněn za částku 50,- Kč/1 m2,když tato částka byla uvedena ve smlouvě budoucí kupní.Všichni zastupitelé jsou s touto situací seznámeni,již bylo vše několikrát projednáváno a diskutováno.Nyní je vše víceméně jen dokončením celého započatého procesu.Další navrženou dispozicí s pozemky je žádost pana XXXXX ml.a YYYYY st.o odkup pozemku části pozemku parc.č.56/1 a parc.č.929/1.XXXXX část těchto pozemků dlouhodobě obhospodařují,sousedí s jejich pozemky,mají je zaplocené.Celou dobu se domnívali,že hranice pozemků vede po kamenném tarasu,avšak při geodetickém zaměření,bylo zjištěno,že skutečná hranice pozemků kopíruje taras,ale prochází jinudy.XXXXX by tedy celou věc chtěli XXX do pořádku i vzhledem k tomu,že začínají s realizací stavby nového rodinného domu a chtěli by mít vlastnické vztahy v pořádku.Z pohledu obce je tento pozemek téměř součástí souboru pozemků a staveb pana XXXXX,jeho prodejem obec nepřijde o pozemek,který by pro ni měl v budoucnu nějaké širší využití.S připraveným záměrem na tuto dispozici se zastupitelé seznámili.Jedná se o prodej 92 m2,ostatní plocha oddělený z pozemku 56/1 a 106 m2,ostatní plocha,oddělený z pozemku 929/1 a 56/1 v k.ú.Žernovice.Ze strany pachtýře pana XXXXX byla ukončena smlouva o pachtu na pozemky parc.č.315/2 a 315/3.Obec s těmito pozemky nemá žádné dlouhodobé plány,je v zájmu obce tyto pozemky opětovně propachtovat.Byl proto připraven Záměr 3/2021 na pacht shora uvedených pozemků.Zastupitelé souhlasí s pachtovným 1.200,-Kč/ha/rok propachtovaného pozemku.Starostka připravila zhodnocení loňského...

Načteno

edesky.cz/d/4420031

Meta

Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz