« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovice - Vnitřní směrnice č. 1/2020 O zřízení fondu obnovy a rozvoje kanalizace obce Žernovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vnitřní směrnice č. 1/2020 O zřízení fondu obnovy a rozvoje kanalizace obce Žernovice
OBEC ŽERNOVICE
<br> okres Prachatice
<br> Vnitřní směrnice č.1/2020
<br> O zřízení fondu obnovy a rozvoje kanalizace obce Žernovice
<br>
<br> Touto směrnicí se upravuje tvorba a čerpání shora uvedeného fondu <.>
<br> I.základní ustanovení
<br> Obec Žernovice v zájmu zlepšení stavu a zajištění funkčnosti kanalizačního řadu vytvořila
<br> peněžní fond obnovy a rozvoje kanalizace,který slouží k financování oprav a investic,nákupu
<br> strojů a zařízení nutných k provozu kanalizační sítě,k vybudování a spravování ČOV <.>
<br> II.příjmy fondu
<br> Prvotním příjmem bude jednorázový příspěvek ve výši 50.000,-Kč poskytnutý z vlastních
<br> příjmů obce.Dále pak příjmem fondu bude 75 % finančních prostředků získaných výběrem
<br> stočného v každém kalendářním roce <.>
<br> III.výdaje fondu
<br> Prostředky fondu je možno používat na rekonstrukci a opravy kanalizačního řadu,včetně
<br> ČOV v majetku obce a jeho rozšíření,které budou vyšší než 50.000,-Kč <.>
<br> IV.závěrečné ustanovení
<br> Finanční prostředky fondu jsou vedeny na základním běžném účtu obce u Komerční banky
<br> a.s <.>,pobočka Prachatice,číslo účtu 16329281/0100.Budou analyticky odlišeny od ostatních
<br> peněžních prostředků na tomto účtu.Příjmy z provozování kanalizačního řadu dle bodu II.se
<br> na účet fondu převedou po uzavření účetního období nejpozději k 31.12.každého roku <.>
<br> Poplatky za vedení účtu a úroky zůstávají příjmy a výdaji běžného účtu,pro rozpočtové
<br> hospodaření nejsou prostředky fondu <.>
<br>
<br>
<br> Tato směrnice byla projednána a schválena na jednání Zastupitelstva obce Žernovice dne
<br> 11.11.2020,usnesením č.79/11/2020 <.>
<br>
<br> Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> podpis starosty obce

Načteno

edesky.cz/d/4420030

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz