« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721012112370.pdf [0,47 MB]
Lllvingvoca \
<br> * VESELKA
<br> sF
<br> MWMSMWWI'MM _ Magdaly—155g;
<br> _ mmm-mmm“ _ WWHMWSW-WM
<br> rar-mom: Sramu
<br> n.<.> -nwm Vyttavbu 30134- lil.II15529 v úuku Rouan-Plav gmamm Mluvím-Mii)
<br> Zná-nil " :.<.>
<br> zau-mt m m Dn: um SAS
<br> Mmmmmwm.<.> 9.<.> 19! mm
<br> Mr mamma
SKM_C22721012112360.pdf [1,02 MB]
Magistrát města České Budějovice Odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Přemysla Otakara II.1/1
<br> oss ení uáao PLAV,! Magistrát města ČeskéBudčjovice ]— 371 CT Ciíflké EMOCE—jamce
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX _.<.> Zprac._; Odbor dopravy a silničního hospodářství “1 rozdelovník " Kněžská 19 2 U “1-0 2021 27 4- 370 92 České Budějovice Doe-lo: „ 20 2 Čís,„gy/',%!) 2,24 <,>
<br> Internet: http:/lwww.c-budejovice.cz “J" """ F """"
<br> |_ Podpis “ lá! sp.zn.: ODS!-U470/2021 Lu vyřizuje: tel.: evmail: datum: č.j.: ODSH/470/2021-2 lng.Lukschová 386 804 434 lukschovap©cfbudejovico_cz 20.1.202l
<br> VvEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPnTnENI OBEQNE POVAHY STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),obdržel dne 13.1.2021 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.<.> s,organizační složka Praha,IČO 49281429,K Zahradnictví 13,180 00 Praha 8 - Střížkov,kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 12.1.2021 společnost Signistavsmro,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ustanovením % 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb “) na základě vyjádření Policie ČR kr.řed.- D1 v Českých Budějovicích
<br> c.j KRPC- 99- 565/ČJ— 2020- 020106 ze dne 15.12 2020 a dále v souladu s ustanovením % 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákonač.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — silnice II.a III.třídy a dále místní komunikace dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz příloha) z důvodu r...

Načteno

edesky.cz/d/4419354

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz