« Najít podobné dokumenty

Obec Žeravice - Záměr - právo provedení stavby na cizím pozemku p. č. 2340/3, 2335/3 a p. č. 2142/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žeravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení záměr na právo provést stavbu na cizím pozemku p. č. 2340/3, p. č. 2335/3 a p. č. 2142/2 (364.1 kB)
OBEC ŽERAVICE
<br> Žeravice 40,696 47 ŽERAVICE
IČO: 00285552,tel.: 518 626 022,www.obeczeravice.cz
<br> ID datové schránky: kb3baa3,email: podatelna@obeczeravice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Žeravice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Záměr :
<br> právo provedení stavby
<br>
pro stavbu přípojek k RD : vodovodu,kanalizace a přípojky NN
<br>
<br> na p.č.2340/3 orná půda,p.č.2335/3 orná půda a p.č.2142/2 ostatní
<br> plocha,ostatní komunikace v k.ú.Žeravice u Kyjova
<br>
<br>
<br>
K výše uvedenému záměru se mohou občané písemně vyjadřovat a předkládat své písemné
<br> návrhy v termínu do 15 dnů od zveřejnění tohoto záměru v kanceláři OÚ Žeravice <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce :
<br>
<br> Sňato z úřední desky :

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žeravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz