« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení (743.69 kB)
obec Třešovice,lČo 00667897
1ao7/a/k/ď
<br> Rozpočtové změny s dŮvodovou zprávou
<br> KEo4 1.B.5 UR006
<br> Schválené rozpočtové opatření č.512020
Zasttlpitelsvu předloženy ke schválení úpravy rozpočttt:
<br> Příimy
XXX XXX orgX orgX N+z+uz zJ Původ,lí hodnota zn ěna Po zntěně Název
<br> 1,382 0,00 100,00 100,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr
1511 150 000,00 9 000,00 159 000,00 Daň z nemovitých Věcí
<br> Celkem za Par: 150 000,00 9 100,00 159 100,00
],069 2131
<br> Celketn za Par: 1069
17 000,00 1" 300,00 18 300,00 Příjlrry z pronáirntr 1rozetltkLi
17 000,00 1 300,00 18 300,00 ostatní správa v zenrěclělswí
<br> Příitlty ceIkern 167 000,00 10 400,00 177 400,00
<br> Výdaje
Par Po' org7 org2 N+z+lJz zJ PŮvodtti ltoclnota změ,<,>,a Po zr||ěně Název
<br> 1036 5169 20 000,00 30 000,00 50 000,00 Náktlp ostatníclt slttžeb
Celkem za Paí: 1036 20 000,00 30 000,00 50 000,00 spíávav lesním hospodářství
<br> 3599 5221
3599 5229
<br> Celkem za Par: 3599
<br> 6 000,00 -5 000.00 1000,00 Neinvestičtrí tlansfery iutrciacittt <,>
0,00 5 000,00 5 000,00 ost.neinvesliční n,ansíely neziskouj,ltt a
<br> 6 000,00 0,00 6 000,00 ostatní Činnost ve zdravotnictví
3636 6119
<br> Celkenl za Pať: 3636
].00 000,00 -100 000,00
100 000,00 -100 000,00
<br> 0,00 ostatní nákup dlouhodobého
0,00 Územní rozvoj
<br> 3745 5o2L
3745 5139
3745 517L
<br> Celkem za Par: 3745
<br> 47 000,00 6 000,00 53 000,00 ostatlrí osobní Výdaje
15 000.00 -6 000,00 9 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 650 000,00 -550 000,00 1o0 000,00 opravy a udržování
712 000,00 -550 000,00 162 000,00 Péěe o vzhled obcí a veřejrrou ze|eň
<br> 61].5 5032
6115 5039
<br> celkem za Par: 6115
<br> 98],93
<br> 98193
<br> 1501.00 -1 501,00 0,00 Povinné po,iistné na veře,jné zdravotní
0,00 1 501,00 1 501,00 ostatní povinné pojistné placené
<br> ]- 501,00 0,00 1501,00 Volby do za§tupitelstev územních
6171 5]"62
<br> Celketrl zaPaíi 6L7L
6 000,00 100,00 6 100,00 Služby elektroniclqich komunikací
6 ooo,oo 1oo,oo 61oo,0o Činnost mís...

Načteno

edesky.cz/d/4418519

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz