« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení DZ VPS Blatouchová 5c - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0031943_21_Blatouchova_5c.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0001638/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě
<br> žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení
<br> změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Blatouchová 5c.Změna místní úpravy spočívá
<br> v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13)
<br> s uvedením registrační značky vozidla 8B4 3313,a vodorovného dopravního značení vyhrazené
<br> parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná
<br> s Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno viz č.j.: KRPB-6883-1/ČJ-2020-0600DI-SBL,ze dne 18.01.2021,souhlas
<br> vlastníka předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Blatouchová 5c se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpr...
Blatouchova_5c_tisk.pdf
UL.BLATOUCHOVA 5C— MK
<br> Pozn.: — DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 - BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny.; ?> 8.cr.3 *O ' fl > 0.c 1 wr „Š.TN"STÁ|Í6VTAT\ B \ 2 F \ CD \ \ \\1,C 2,0 3 2 ].VAO'IVLSNI „ faja ŠL 3 \ "1228 ves ll.l\,“ SL V? i“.LVA01VLSNI ZL ai _ ' EL l_l bei.usi.' K O V Č C k ó '.bet.š O |\ () Lg ! © B 1 / DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ B 1 / V_1a__ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat “las 'VH " B 1 ?“de jsqí DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ _ Odstranit "na VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> „,„ „,Brnenske 21_ 12_ 2020 ING.A <.>,l-,IAVLICEK ZME/%:; ŽAREĚŽA/ 1N/G,91.PERN1CA lk komunikace,„,-_„ M— % ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ SouhlaSIme se ZUK „ M M OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM PROSINEC 202 [%? Brněnské komunikace / NÁZEV AKCE:,v,FORMÁT A4.<.> DOPRAVNI ZNACENI STUPEN Brněnske komunikace 3.: 7/13 639 na Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: (: 507 33 osa MĚŘÍTKO 11500 u LICE BLATOUCH OVA 5c - M K „KAM „501_2020 NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ,<,> „ 01_1 PRO ZDRAVOTNE POSTIZENEHO OBCANA

Načteno

edesky.cz/d/4418449

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz