« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení DZ VPS Pálavské nám. - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Palavske_nam_tisk.pdf
č.j.: MMB
<br> /2020 -
<br>.<.> "
<br> E13l5.ZBN BDhBI \ INSTALUVAT %
<br> * V 109 INSTALDVAT
<br>.DL
<br> lil“i
<br> '.<
<br> Odsouhiaseno dne: Č.j.: KRPB -
<br> Policie ČR souhlasí s DZ
<br> / ČJ-2020-0600DI
<br> chématu
<br> „m Navnené VDZ _ / insnmn wm
<br> Stávající VDZ: W Stávajícívnzwsimm 4+2
<br> VYPRACUVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br>.; <.>,„»»—f
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Í/(ma/
<br> BRNO,Pálavské nám.Vyhrazené parkovací místo box č.5 pro: ZBN 80148
<br> SIGNEX.spol.s r.o <.>,iiolzova.13ii.627 na Brno Tel.: 545 226 021-5.mistr: tel.: 602 50 23 25 Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 511 312 email.- signex©signeuz
<br> ' 1 fi“ : Vi
<br> VYHRAZENÉ
<br> PARKUVACÍ MÍSTO
<br> 'atum :
<br> č.o.200470 6.10.2020
<br> n.m <.>,<.>,lmlz' „Z: A Siavauchl,sumiiciil? Kušinx lí?
<br> \
<br> www.signex.cz
0032243_21_Vinohrady_Palavske_nam.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 |601 67 Brno|ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0431979/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě
žádosti řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení
změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Pálavské nám.Změna místní úpravy spočívá
v doplnění dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 2BN 8048 ke stávajícímu
svislému dopravnímu značení vyhrazené parkoviště (IP 12),a vodorovného dopravního značení vyhrazené
parkoviště (V 10e),dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná
s Policií ČR KŘP JMK SPDI Brno,č.j.: KRPB-216970-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 14.12.2020,jež jsou
podkladem tohoto řízení <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci Pálavské nám.se zveřejňuje
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného
parkování <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné...

Načteno

edesky.cz/d/4418448

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz