« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška o záměru stanovení DZ - napojení obslužné komunikace, Žabovřeské louky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0426271_Napojeni_obsl._kom._Zabovreske_Louky_-_DZ.pdf
3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 0.6 0.7 0.8TP 3.408971 PK 3.488971 KP 3.516547 PP 3.605783 PK 3.695019 KP 3.804806 PT 3.889806 TRAMVAJOVÝ PÁS SILNICE I/42 ( VMO) MÚK KNÍNIČSKÁ KRÁLOVO POLE > SILNICE I/42,BRNO BY ST RC > SI LN IC E II/ 38 4 40 60 40 60 40 KOMUNIKACE I/42 MÍ ST NÍ KO MU NI KA CEI/ 42 40 60 60 3 384 B YSTRC KOM ÍN JU N D ROV Zoo VEV.B ÍTÝŠK A VE V.B ÍT ÝŠ KA BY ST RC KO M ÍN JU ND RO V 38 4 Zo o 38 4 BY ST RC KO M ÍN JU N DR OV Zo oV EV.B ÍT ÝŠ KA 50 BUS BUS BUS BUS MIM O MHD MIM O MHD Au to dr om Vý st av iš tě BO HU N IC E 42 E4 61 3 38 4B YS TR C KO M ÍN JU ND RO V Zo oV EV.B ÍT ÝŠ KA Au to dr om Vý st av iš tě BO HU N IC E 42 E4 61 3 Au to dr om Vý st av iš tě BO H UN IC E 42 E4 61 3 I/4 2 KO MU XXX AC E MÍ STN Í MÍSTNÍ XX XX ŽAB OVŘESKY 6,5 t 40 80 42 E461 3 SVITAVY LESN Á K R.P O LE VEV.B ÍTÝŠK A B YSTR C K O M ÍN JU N D R O V 384 Zoo MI MO MH D I/4 2 KO MU XXX AC E MÍ STN Í XX KOMUNIKACE I/XX MÍ ST NÍ KO MU NI KA CEI/ 42 6,5 t MÍSTNÍ MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE < PISÁRKY SILNICE I/42,VMO UL.F A N DE RL ÍK O VA UL.BRÁFOVA BUS BUS SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ M 1:500 S LEGENDA B2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ,SOUVISEJÍCÍ STAVBASVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ,SOUVISEJÍCÍ STAVBA POZOR TRAMVAJ 40 40 ÚČEL MĚŘÍTKO DATUM FORMÁT ČÍS.PŘÍLOHYČÍS.SOUPRAVY SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - OD MMB STAVBA: NÁZEV PŘÍLOHY: KONTROLOVAL VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.MICHAL ZHOŘVEDOUCÍ PROJEKTANT 08/2020 16 A4 1:500 STANOVENÍ KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO MÚ/OÚ: BRNO-ŽABOVŘESKY ING.XXXX XXXX PROJEKTANT ČÁSTI: Č.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.XXXX - 234.2 - 01 Souřadnicový systém S-JTSK; výškový systém Bpv ING.XXXXXX XXXX ING.XXXXXX XXXX XX NÁVAZNOST VIZ VÝŘEZ "A" VÝŘEZ "A" UL.BRÁFOVA UL.F A N DE RL ÍK O VA číslo značky silnice název značky TABULKA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - OD MMB (C102) NOVÝ STAV - "NAPOJENÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE,ŽABOVŘESKÉ LOUKY BRNO" SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÝ STAV VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NAVRŽENÝ STAV NAP...
0426271-2_Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_zameru_Stanoveni_-_stavba_Napojeni_obsluzne_komunikace_Zabovreske_Louky_-_Brno.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0426271/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0426271-2/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních
<br> komunikacích II <.>,III.třídy,stavba,<,> Napojení obslužné komunikace Žabovřeské Louky – Brno‘‘ <,>
<br> dopravní značení DZ,VDZ,Brno <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Stavba,<,> Napojení obslužné komunikace Žabovřeské Louky – Brno ‘‘,dopravní značení - DZ <,>
<br> VDZ,Brno a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
<br> znění,zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77,odst.1,písm.c) zákona č <.>
<br> 361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci stanovení - stavba
<br>,<,> Napojení obslužné komunikace Žabovřeské Louky – Brno ‘‘,dopravní značení - DZ,VDZ <,>
<br> Brno a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a související
<br> změny místní úpravy provozu v předmětné oblasti stavby,<,> Napojení obslužné komunikace
<br> Žabovřeské Louky – Brno‘‘,dopravní značení - DZ,VDZ,Brno,instalace a změna dopravního
<br> značení,projednaného s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním
<br> provozu,Policie České re...

Načteno

edesky.cz/d/4417693

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz