« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení OOP - ul. Opavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0286317_20_Vykres_Opavska.pdf
Došlo dneiží?l 2020 (OFHMS % ď )
<br> “__—T 105
<br> Naše č.j.: KRPB— nz m — 4 /čJ—zozo-0600m
<br> UL.OPAVSKÁ - MK
<br> Možno stanovit V souladu s ustanovením š 77
<br> odst.3/ zákona č.361/2000 Sb.po 30—ti dnech (konkludentnísouhlas).L \
<br> Statutární město Brno Doručeno: 29.10.2020
<br> MMB/0459212 /2020 1isty:2 přílohy: druh: Ii/sv:
<br> lllllllllllllllllllll
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace byla zpracována na základě požadavku MMB - OD a podnětu pana Večerky,za účelem
<br> \ ||||l llll llllllll
<br> mmbles773bc62d
<br> LEGENDA:
<br>,_,<,> „,<,> B 1 _ _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ posunutl swsleho dopravnlho znacenl IZ 5a - Obytna,' zóna na ulici Opavská <.>,„,<,> B 1 / __V_1a_ _ DOPRAVNI ZNACENI NAVRHOVANE <.>,* ' l XXX v ( DZ bude realizovano dle TP XX a TP 133.'"Stalovat "5 o a,„ * e 1 _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ 0286317_2020_MMB - OD_ul.Opavska_presun IZ 5a Odstraml ' nemam VEDOUCÍ ÚDI ER.PR VYPRA OVAL KONTROL VAL „.„ GEN ?JEKTANT ?,o I' Brnenske ING.A.'IZIAVLICEK z.MARECKOVA z.MARECKOVA ING/yl.PERNICA Ik komunikace % %W%M / „DL— eqi ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM SRPEN zozo NÁZEV AKCE: FORMÁT A4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ srupEň ' MĚŘÍTKO 1:5oo ULICE OPAVSKA - MK ČZAKÁZKY „597_2020 NÁZEV VÝKREsu: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESUI ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 01,1
0286317_20_8_MIII_OOP_Opavska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0286317/2020/8 VYŘIZUJE: Bc.XXXX XXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0029168/2021/HOD TEL./E-MAIL: 542 174 756/hodacova.lada@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Opavská,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu Magistrátu
<br> města Brna,Odboru dopravy,č.j.: MMB/0286317/2020/HOD,dne 25.09.2020 obdržel návrh místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci,ulice Opavská,Brno,formou výkresu č <.>
<br> 01.1 „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE OPAVSKÁ -
<br> MK“,datum: „SRPEN 2020“,formát: „A4“,měřítko: „1:500“,č.zakázky: „0597-2020“,společnosti
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno <.>
<br> MMB dne 22.09.2020 pod č.j.: KRPB-182413-1/ČJ-2020-0600DI předal dotčenému orgánu Policii
<br> České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov,se sídlem Kounicova 24,611 21 Brno,návrh
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ul.Opavská <,>
<br> Brno,formou výkresu č.01.1,uvedený v předchozím odstavci tohoto opatření obecné povahy a
<br> dotčený orgán stanovil souhlas konkludentním způsobem,podle § 77 odst.3 zák...

Načteno

edesky.cz/d/4417692

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz