« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh stanovení DZ VPS Gargulákova 10 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0030951_sever_Gargulakova_10_Gefab.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0521471/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0030951/2021 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Gargulákova 10.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením PLYNOSERVIS
<br> XXXX XXXXX,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V XXe) <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR KŘP JMK SPDI Brno,viz č.j.: KRPB-212231-1/ČJ-2020-0600DI-NEP,ze dne 06.12.2020,jež je
<br> podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Gargulákova 10 se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné
od obecné úpravy provozu na pozemních komunikací...
Gargulakova_TDZ_finalni_.pdf
LEGENDA
<br> SITUACE TDZ
<br> F cs
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> Xx AX
<br> -
<br> 1RDS
<br> 243/2020
<br> 10/2020

Načteno

edesky.cz/d/4417691

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz