« Najít podobné dokumenty

Město Brno - návrh stanovení DZ VPS Sevřená - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPS_1-15_Drevarska_-_faze_B_-_Sevrena_-_zrizeni_stani_pro_MMB_OSM.pdf
6
7
<br>
6
7
a
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> a
s
f
<.>
<br> d
l <.>
<br> K
U
<br> C
H
<br> Y
N
Ì
<br> G
A
<br> R
Á
<br> Ž
Ed
l <.>
<br> d
l <.>
<br> Sevøená
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> S
L
<br> B
2
<br> 8
<br> 3x E 13
<br> IP 12
<br> E 8d
<br> 1
<br> E 13
<br> E 13
<br> IP 13c
P
<br> E
1
<br> 3
<br> 1
<br> E
1
<br> 3
<br> IP
1
<br> 3
c
<br> P
<br> S
L
<br> S
L
<br> V 10e (š.2,75m)
INSTALOVAT
<br> 21 3
<br> 5
<,> 8
<br> 5
<,> 0
<br> 1
<,> 5
<br> 1
<,> 5
<br> 0
<,> 50
<,> 5
<br> S
L
<br> IP 12
<br> E 13
<br> 4.MMB-OD
<br> 3.MMB-OD
<br> 2.MMB-OD
<br> A KONTROLA TAXI
<br> MMB-OD 1 <.>
<br> IP 12
<br> 1.1BV 9540 E 13
<br> 2.BZR 81-46 E 13
<br> 3.MMB-OSM E 13
<br> 5
<,> 0
<br> 4
<,> 9
<br> 2
<,> 0
<br> 0
<,> 5
<br> IP 12
INSTALOVAT
<br> E 13 INSTALOVAT
PO-PÁ 7-17h
<br> MMB-OSM
<br> S
<br> A3 1:500
<br> 0
<,> 0
<br> 6
2
5
<br> v
iz
k
<br> ó
ta
<br> š
íř
k
a
<br> s V 10 a/e/f (dle VL 24) <.>
<br> značení V 10g,při kombinaci
Vzorový vzhled instalovaného
<br> 0
<,> 1
<br> 2
5
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> FÁZE B
<br> OPS 1-15 DŘEVAŘSKÁ
UL.SEVŘENÁ - MK
<br> 6.10.2020
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> značení musí být zrealizováno v souladu s TP 65 a TP 133 <.>
zobrazeno jako stávající stav.Všechno instalované dopravní
vyřešena v rámci dokumentace fáze B a v tomto výkrese je vše
dokumentace fáze A pro tuto oblast,ostatní zobrazená VPS byla
<br> Veškeré ostatní dopravní značení bylo vyřešeno v rámci výkresové
<br> které podléhá rozhodnutí o ZUK <.>
<br> parkovacího stání pro Magistrát města Brna - Odbor správy majetku <,>
Pozn.: Výkresová dokumentace řeší pouze instalaci vyhrazeného
<br> Sevøená
<br> 1
<br> režimů a doby platnosti <.>
tabulek E 13 s označe...
0030891_stred_Sevrena.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0539113/2020 VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXXXXXX,DiS.Brno XXXX-XX-XX
<br> Č.J.: MMB/0030891/2021 TEL./E-MAIL: 542174228/pelcakova.eva@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),zahájil na základě žádosti řízení
<br> o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
<br> úpravy provozu na místní komunikaci ul.Sevřená.Změna místní úpravy spočívá v umístění svislého
<br> dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E13) s uvedením MMB-OSM <,>
<br> PO-PÁ 7-17h,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště (V 10e) <.>
<br> K návrhu byla přiložena výkresová dokumentace s návrhem umístění dopravního značení projednaná s Policií
<br> ČR KŘP JMK SPDI Brno,viz č.j.: KRPB-218659-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 18.11.2020,souhlas vlastníka
<br> předmětné pozemní komunikace,jež jsou podkladem tohoto řízení <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul.Sevřená se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele,dále vlastníků nemovitostí,rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné
od obecné úpravy...

Načteno

edesky.cz/d/4417690

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz