« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MB pro období 2022-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MB pro období 2022-2027
List1
<br> DSO MORAVSKÁ BRÁNA - Rozpočtový výhled 2022 - 2027
<br> rozpočtový výhled
<br> Údaje ( tis.Kč ) Koef.2022 2023 2024 2025 2026 2027
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY xxxx 0 0 0 0 0
<br> 2 - daň z příjmu FO ze závislé čin.****) 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 3 - daň z příjmu FO ze sam.výděl.čin.1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4 - daň z příjmu právnických osob 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5 - daň z příjmu právn.osob za obec 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 6 - správní a soudní poplatky 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 7 - daně z majetku 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 8 - ostatní 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 9 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY xxxx 227,00 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
<br> 10 - příjmy z vl.činnosti,odvody PO 1,00 227,00 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
<br> 11 - příjmy z pronájmu majetku 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 12 - ostatní 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 14 - příjmy z prodeje invest.majetku
<br> 15 VLASTNÍ PŘÍJMY xxxx 227,00 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
<br> 16 PŘIJATÉ DOTACE *) xxxx
<br> 17 - běžné dotace *) 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 18 - v rámci souhrn.dotač.vztahu
<br> 19 - kapitálové dotace
<br> 20 PŘÍJMY CELKEM *) xxxx 227,00 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
<br> 21 BĚŽNÉ VÝDAJE *) xxxx 227,00 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000
<br> 22 - platy vč.pojistného,OOV 210,00 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
<br> 23 - úroky xxxx 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 24 - opravy a udržování 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 25 - poskyt.NIV přísp <.>,dotace,transf.*) 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 26 - ostatní běžné výdaje 15,00 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
<br> 27 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE xxxx
<br> 28 - investiční výdaje
<br> 29 - poskyt.INV příspěvky,dotace,transf <.>
<br> 30 - ostatní kapitálové výdaje
<br> 31 VÝDAJE CELKEM *) xxxx 225,00 12...

Načteno

edesky.cz/d/4416266

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz