« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška pro stanovení 2x DZ C 2b - stavba ,,Tramvaj Plotní'' - ulice Dornych

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0464207-2_Verejna_vyhlaska_-_Stanoveni_ulice_Dornych_zakaz_odboceni_vlevo_Tesco.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0464207/2020 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 19.01.2021
<br> Č.J.: MMB/0464207-2/2020/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace II.třídy <,>
<br> ulice Dornych,doplnění DZ C 2b – změna dopravního značení,změna a doplnění dopravního
<br> značení DZ,Brno <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Dornych ( Zákos ),změna a doplnění dopravního značení DZ,Brno,změna organizace
<br> dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení změny DZ
<br> na ulici Dornych,před OD Tesco,doplnění dopravního značení,stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích – místní komunikaci II.třídy – ulice Dornych ( Zákos ),Brno,formou
<br> výkresu číslo 01.1,pod názvem „UL.DORNYCH – MK,název výkresu ZMĚNA DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,datum: „2020“,formát: „A4“,měřítko: „1:500“,zpracovaného společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,středisko Útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a,639 00 Brno,podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu
<br> projednaného návrhu s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničn...
0464207_ulice_Dornych_C_2b..pdf
C
<br>,Íngb
<br> TALOVAT
<br> / <,>
<br> Poznamka:.Sit?'acel\šř'ší IŘřjkázanK směr j+zdy vpravo LEGENDA 2 U ICE VHS a a par DVlště ESCD.!Ě'Z'i ] \!121— DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> „V „i <,>
<br> 0 L; (; (,<.> ; C“ 31/20.Elstalnvat /'_l\/ _1aSVI DOPRAVNÍZNAČENÍNAVRHOVANÉ
<br> mmmnh MĚSTA IHNA
<br> Gdbm dopravy & a 1 žšf ygg „ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ - Qu— uuu „'n-tram- Koumcova 67 601 67 BRNO 'W “013" VEnouci ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACOVAL KONTRDLOVAL ll „,„ „ [ ! Brnens ke 1NG.A,_1-I|AVLICE|< ING,/yl.PERNICA ING.%; NECAS ING/yl.PERNICA Ik komunikace / „UL— eq-j Á [m / magi,ÚTVAR DDPRAVNJ'HD INŽENÝRSTVÍ OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM 2020 NÁZEV AKCE:,_,<,> FORMÁT A4 DOPRAVNI ZNACENI STUPEN MĚŘÍTKO 1:5na ULI DORNYCH _ MK ČZAKÁZKY NÁZEV VÝKRESU; čísm PARÉ čísw VÝKRESLI
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 01.1

Načteno

edesky.cz/d/4416230

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz