« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Příprava nového systému svozu a třídění odpadů v obci Krasíkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Portál veřejné správy
Portál veřejné správyKam dál?
Závazná objednávka nádob
- ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NÁDOB
<br> k Systému separovaného sběru odpadu DSO SOM PO
<br> Obec (dle sídla : necníhú u : u u): Jméno : tupce domácnpsti: <.>
<br> um; & číslu pppísné (vč.uvedení přípa- é místní čá5tí):
<br> Můbil: <.>
<br> Má zájem „_ bezplatnou Zápůj ku tě: to druhů & uelikstí popelnic (ja u vždy.kplečkách prů snazímani ulaci):
<br> U dne: <.>
<br> depís zástupce dpmacnpgtl.<.>.<.>.„.„.<.>.<.>
Leták D2D Krasíkovice
Vážení spoluobčané <,>
od 1.ledna 2021 platí nový odpadový zákon,který stanovuje konec skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů na rok 2030.V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavede postupně zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky a to ze současných 500 Kč za tunu odpadu na 800 Kč v roce 2021,v roce 2023 na 1000 Kč,v roce 2025 na 1500 Kč a v roce 2029 až na 1850 Kč.Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek.Dalším krokem má být úplný zákaz skládkování a likvidace nevyužitelného odpadu spalováním ve spalovnách a to znamená další růst nákladů <.>
Společnost SOMPO a.s <.>,jejímž je naše obec akcionářem,stanovila prozatím na rok 2021 pro své členy poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 709,- Kč za každého občana za rok.Tyto náklady vás doposud nezatěžovaly a XXX v letošním roce tížit nebudou,protože obecní zastupitelstvo rozhodlo,že tyto náklady opět uhradí z obecního rozpočtu.Jsme asi jediná obec,která občanům likvidaci odpadu plně hradí a není jisté,jak dlouho to takto ještě půjde <.>
Ceny za ukládání odpadu jsou dané zákonem a konečnou cenu pro obyvatele lze na přijatelné úrovni udržet pouze maximálním tříděním a minimálním skládkováním <.>
Abychom občanům třídění maximálně usnadnili,využili jsme nabídky a jako členská obec SOMPO a.s.a DSO SOMPO se zapojili do nového svozového programu tzv.„od domu“,který by měl být spuštěn 1.4.2021.Zjednodušeně to znamená,že každá domácnost,která bude mít zájem,dostane do bezplatné zápůjčky nádoby na papír,plast a bioodpad.Tato akce se týká pouze rodinných domů,bytové domy budou prozatím nadále využívat kontejnery na sběrných místech <.>
Další informace najdete na přiložených letácích,případně na webových stránkách www.sompo-dso.cz,nebo na www.krasikovice.cz <.>
Zájemci o nádoby mohou odevzdat vyplněnou závaznou objednávku
(je součástí přiložených letáků) v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu,případně do ...
Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
Proč je tak důležité nedávat bioodpad do běžných popelnic.Není to jedno?
Slupky od brambor,banánů,posekaná tráva - to jsou vše velmi těžké věci. Stačí,když lidé v jedné ulici nebudou kompostovat nebo používat hnědou popelnici,a hned máte několik tun bioodpadu,který někdo uloží na skládku - ZBYTEČNĚ. 
Hnědé popelnice se nevezou na skládku,ale do kompostárny. Ta z nich udělá hnojivo,které pak může ještě někdo použít. 
Musím si vzít i hnědou popelnici,když mám kompost? A co je vlastně lepší?
Faktem je,že kompostování na vlastní zahradě je vždy lepší způsob!
Bioodpad se nemusí nikam vozit,zůstává u vás doma. 
Ale je velmi důležité,aby bioodpad nešel do běžné popelnice. 
Proto doporučujeme,abyste si hnědou popelnici také vzali.Nepoužijete ji každý měsíc,ale XXXXX XXX jednou,dvakrát za léto,kdy nemáte v kompostéru místo. 
Dbejte prosím na to,aby žádný bioodpad nešel do běžného komunálního odpadu.Je to drahé a zbytečné. 
Co musí udělat obec pro zavedení D2D?
Nyní již jen stačí mít podepsanou smlouvu mezi DSO Sompo a obcí,která upravuje zapůjčení nádob (aby je mohla obec dále půjčovat občanům). 
Na co jsou v popelnicích RFID kódy?
Každá nádoba je opatřena bezdrátovým RFID kódem,který se při vysypání popelnice spojí s popelářským autem a řekne tak systému,že popelnice u vás doma byla vysypána. 
Pro potřeby evidence a reklamací je toto zásadní údaj - v budoucnu nám pomůže i zlepšovat naše svozové linky,aby auta najezdila méně kilometrů. 
Kdo a jak mi popelnice vydá? Může mi je někdo přivézt domů?
Některé obce budou mít výdejní místo,jiné budou nádoby rozvážet,a někdo použije oba způsoby.Sledujte informace z vaší radnice,a pokud třeba skutečně potřebujete,aby vám popelnice někdo dovezl,zavolejte si na váš úřad,jistě se dohodnete na řešení. 
Dojde ke zrušení současných kontejnerů?
Bytové domy,sídliště,ale třeba také turisté,rekreanti,tihle všichni pořád budou využívat síť kontejnerových hnízd.Nebo je můžete využít i vy XXXX - někdy odpadů vyprodukujete více...
SOMPO_kampan_zpravodaj_A4_2_print
TŘIĎME ODPAD!
MÁ TO SMYSL!
<br> Proč,ptá se jistě řada z vás.Proč tolik nádob
navíc? Proč nestačí systém dosavadních
sběrných hnízd? Vždyť tolik let fungoval…
<br> Třídění odpadu bude časem nutností pro
každého.Každý občan bude muset kvalit-
ně vytřídit odpad,který produkuje.Je tedy
nutné učinit třídění co nejpohodlnější <.>
<br> Řešením je systém svozu nádob na papír <,>
plast a bioodpad přímo od domů,který
již na řadě míst funguje (Telčsko,Chotě-
bořsko,Mladovožicko) <.>
<br> Zákon od roku 2021 zásadně zvyšuje po-
platek za skládkování a od roku 2030 se
skládkování zakazuje úplně.To zname-
ná výrazné zvýšení nákladů na odpadové
hospodářství o miliony korun ročně <.>
<br> Pokud se nám nepodaří snížit množství
směsného odpadu,pak každý z nás bude
muset v peněžence najít peníze navíc na
místní poplatek za odpady.Pokud se nám
povede výrazně snížit naši produkci směs-
ného odpadu,ušetří to nám všem nemalé
finanční prostředky <.>
<br> Ve spolupráci s naší svozovou společností SOMPO a.s.budeme rozšiřovat svoz
tříděných odpadů – zavedeme svoz tzv.„od domu“.Tato změna se bude týkat
papíru,plastu a bioodpadu.Nádoby na tyto druhy odpadu zájemcům vydá
obec a budou jim stejně jako v případě směsného odpadu odváženy přímo
od domů <.>
<br> PROČ SE ROZŠIŘUJE
systém svozu odpadu?
2020-01-20-trendy v odpadech
Novinky v odpadech
<br> Protože vláda schválila nějaký balíček zákonů,který se jí asi podaří prosadit i ve sněmovně,máme tu nějaké novinky,které se nám dost citelně dotknou <.>
Budu vycházet hodně z informací z odpadového semináře,který byl v Senátu 15.1.2020.Myslím,že to jsou zcela nejlepší data,jaká máme nyní k dispozici.Přebírám odsud i konkrétní obrázky z prezentací <.>
<br> NOVÉ EVROPSKÉ CÍLE
RECYKLACE A SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
 Recyklace komunálních odpadů:
 2025 – 55%
 2030 – 60%
 2035 – 65%
 Skládkování komunálních odpadů:
 2030 – nepřijímat na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo
jinému využití,zejména komunální odpad
 2035 – pouze 10% nebo méně z roční produkce komunálních odpadů
ukládat na skládky
<br> Tyto Evropské cíle jsou zcela v souladu s odpadovými zákony ČR,které prošly vládou <.>
<br>
KOMUNÁLNÍ ODPADY V ČR 2018
 Produkce za rok 2018 - 5,8 mil.tun
 Produkce na obyvatele 544 kg
 Materiálové využití – 39 % (2018) - průměr EU 47% (2017)
 Energetické využití – 12 % (2018) - průměr EU 29% (2017)
 Skládkování komunálních odpadů – 46 % - průměr EU 23% (2017)
 V ČR se nedaří zásadně snižovat absolutní množství ukládaných
komunálních odpadů na skládky <.>
<br> Zaměřme se nyní na skládkování - celkem podstatný je fakt,že Německo už dnes skládkuje přibližně jen 1% odpadů.Podstatné je to v tom smyslu,že de facto oni už velkou část těch požadavků plní dnes <.>
<br>
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
NÁVRH CÍLŮ PRO KO V NOVÉM ZÁKONĚ
<br> 1.Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů
nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České
republiky <.>
2.Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů
nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České
republiky <.>
3.Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálních odpadů
nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpad...

Načteno

edesky.cz/d/4415304

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz