« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a výzva k uzavření nájemní smlouvy
Obec Tučapy – správa hřbitova
<br> Upozornění na neexistenci nájmu hrobového místa a
<br> výzva k uzavření nájemní smlouvy
<br>
<br> Obec Tučapy – správa hřbitova,vyzývá dosavadní uživatele hrobových
<br> míst,k nimž není uzavřena smlouva o nájmu hrobového místa <,>
<br> k uzavření příslušné písemné nájemní smlouvy <.>
<br>
<br> Dle ustanovení § 25 zákona č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně
<br> některých zákonů,lze hrobové místo užívat na základě písemné smlouvy o
<br> nájmu hrobového místa <.>
<br>
<br> Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele hrobových míst
<br> uvedených v seznamu,které jsou nedílnými součástmi níže uvedených
<br> upozornění (dále jen „předmětná hrobová místa“),že k těmto hrobovým
<br> místům není uzavřena příslušná smlouva o nájmu hrobového místa <.>
<br>
<br> S ohledem na výše uvedené tímto provozovatel pohřebiště vyzývá
<br> dosavadní uživatele předmětných hrobových míst,aby
<br> s provozovatelem pohřebiště nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne
<br> zveřejnění tohoto oznámení na veřejném pohřebišti uzavřeli smlouvu o
<br> nájmu příslušného hrobového místa <.>
<br>
<br> Dosavadní uživatelé předmětných hrobových míst nebo jejich právní
<br> nástupci se za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo
<br> v případě jakýchkoli nejasností či dotazů mohou obrátit na provozovatele
<br> pohřebiště – Obec Tučapy,tel.381 594 736,email: obec@tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
Provozovatel pohřebiště upozorňuje dosavadní uživatele předmětných
<br> hrobových míst,že pokud nebude smlouva o nájmu hrobového místa
<br> uzavřena do 1 (jednoho) roku ode dne zveřejnění tohoto oznámení na
<br> veřejném pohřebišti,jejich dosavadní užívací právo k hrobovému místu
<br> marným uplynutím této doby zanikne <.>
<br>
<br> Dále provozovatel pohřebiště dosavadní uživatele hrobových míst
<br> upozorňuje,že zanikne-li užívací právo k hrobovému místu,vznikne
<br> dosavadnímu uživateli povinnost veškeré hrobové zařízení umístěné na
<br> předmětném hrobov...

Načteno

edesky.cz/d/4415018

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz