« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 18.1. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONÚ
<br> ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 9 Rozeslána dne 18.ledna 2021 Cena Kč 53,—
<br> OBSAH:
<br> 16.Usnesení vlády České republiky o přiýctí krizového opatření
<br> 17„ Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> Strana 226 Sbírka zákonů č.16 / 2021 Částka 9
<br> 16
<br> USNE SENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18.ledna 2021 č.53
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti &; prokázáním výskytu koronaviru Í označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu $ 5 písm.a) až e) a s 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 5 písm.e) a $ 6 odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 19.ledna 2021 od 00:00 hod.do dne 22.ledna 2021 do 23:59 hod <.>
<br> 1.zakazuje
<br> 1.maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách,s výjimkou těchto provozoven:
<br> a) prodejen potravin <,>
<br> b prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel <,>
<br> d
<br> e lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
<br> )
<br> c) prodejen paliv <,>
<br> ) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,)
<br> f) prodejen malých domácích Zvířat <,>
<br> g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br> h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br> i) prodejen novin a časopisů <,>
<br> j) prodejen tabákových výrobků <,>
<br> k) prádelen a čistíren <,>
<br> ]) prov020ven servisu a oprav silničních vozidel <,>
<br> m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunika...

Načteno

edesky.cz/d/4414960

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz