« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 1 - Dodatek k 20. ZM.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 - Dodatek k 20. ZM.pdf
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 1/2
<br> Dodatek
<br>
DODATEK
<br> k návrhu programu 20.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 27.ledna 2021
______________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
XX.Uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 30 mil.Kč s UniCredit XXXX XXXXX Republic and
<br> Slovakia,a.s <.>
<br>
25.Uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 150 mil.Kč s Komerční bankou,a.s <.>
<br>
26.Uzavření Smlouvy o úvěru ve výši 57 mil.Kč s Komerční bankou,a.s <.>
<br>
<br>
Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
primátora a Mgr.Zuzana Bajgarová,náměstkyně primátora:
<br>
27.Veřejná zakázka s názvem "Blok Nové Lauby" - další postup
<br>
<br>
<br> Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření dodatku č.11 ke zřizovací listině - Domov Iris,příspěvková organizace
<br>
29.Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br>
30.Návrh na záměr města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú <.>
<br> Hrabová,obec Ostrava
<br>
31.Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Poruba,obec Ostrava
<br>
32.Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Nová Plesná a v k.ú.Stará Plesná,vše
<br> obec Ostrava
<br>
33.Návrh na záměr města neprodat pozemek (ul.Na Jízdárně),návrh na záměr města neprodat
<br> pozemek (Žofínská),vše v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br>
34.Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Hrabová,obec Ostrava
<br>
<br> Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 2/2
<br> Dodatek
<br>
<br>
Předkladatel Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br>
35.Žádosti o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám se sportovními kluby VK Ostrava <,>
<br> s.r.o.a BOXING OSTRAVA,z.s <.>
<br>
36.Návrh na poskytnutí mimořádných dotací na rok 2021 spolkům CE...

Načteno

edesky.cz/d/4414578

Meta

Prodej   Územní plánování   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz