« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná 27. 01. 2021 od 19:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná
Klokočná č.61,251 64 Mnichovice
Tel: +420 222 352 065,e-mail: obec@klokocna.eu
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> Obecní úřad Klokočná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Klokočná <,>
<br> svolaného starostou obce Ing.Miloslavem Rovným <.>
<br> Místo konání: Obec Klokočná – společenský sál Hostince Na Klokočné
<br> Doba konání: 27.01.2021 od 1900
<br> Navržený program:
<br> 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> 6) Rozpočtové opatření č.1/2021
<br> 7) Inventarizace majetku za rok 2020
<br> 8) Různé
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ:
<br> Omlouváme se za komplikace vyvolané přijatými hygienickými bezpečnostními opatřeními
<br> spojenými s vládními nařízeními <.>
<br> Proto bude;
<br> • sál veřejnosti zpřístupněn 10 minut před zahájením jednání
<br> • nutné před vstupem do sálu použít dezinfekci rukou
<br> • účastníkům měřena teplota
<br> • povinnost nosit roušku/respirátor
<br> • sezení pouze na židlích rozmístěných s rozestupy 2 metry
(V případě změny budou přijata aktuální opatření)
<br> Z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu bude pořizován
<br> zvukový záznam <.>
<br> V obci Klokočná,dne 19.1.2021
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce Klokočná
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.1.2021 Sejmuto z úřední desky dne: 27.1.2021

Načteno

edesky.cz/d/4413829

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz