« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Proskovice - 2 - Aukční vyhláška Proskovice.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Proskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 - Aukční vyhláška Proskovice.pdf
||||||||||I||||l||||||||||I|||||||I|||||||||||||||||||l||||||
<br> 403/072021-HMSO Čj.: UZSVM/O/312/2021-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den ? až 5%? 7 v „(?-„43 hod <.>
<br> ».f / /,Konec aukce se stanovuje na den JČ! 0?— ďčkďf'ď v Jíří? hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm zadavatele aukce je Územní pracoviště Ostrava,Llhovarská 1335/9,710 16 Ostrava-Radvanice
<br> Kontaktní osobou je:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,ludmilakaderkova©uzsvm.cz lng.XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,bohdana.woicikova(d)uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast vaukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabídkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu CI.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 527.000,- Kč.Kauci lze složit bezhotovostním převodem na účet č.6015-912776110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do „te.<.> „off-.<.> Kýč! Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 2.Vpřípadě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je ...

Načteno

edesky.cz/d/4413457

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Proskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz