« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Rozpočtové opatření č.2/2020 Sdružení obcí Jablunkovska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06_-_Rozpočtové_opatření_02_2020.pdf
Rozpočet a rozpočtová opatření SOJ
<br> PŘÍJMY
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zájezd 450 000,00 450 000,00
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 314 000,00
<br> 4121 Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky 719 000,00 719 000,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 000,00 60 000,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 3 160 000,00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí - 258 000,00 258 000,00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 1 200 000,00
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 350 000,00 978 000,00
<br> 8901 Opravné položky k peněžním operacím - příjmy hosp.činn.280 000,00 220 000,00 280 000,00
<br> 1 860 000,00 478 000,00 7 640 000,00
<br> VÝDAJE
<br> 5011 Mzdy 500 000,00 500 000,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 130 000,00
<br> 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 125 000,00 10 000,00 135 000,00
<br> 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.45 000,00 10 000,00 55 000,00
<br> 5038 Povinné poj.na úraz.pojištění 4 000,00 4 000,00
<br> 5042 Odměny za užití počítačových programů - 10 500,00 10 500,00
<br> 5136 Knihy,učetní pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00
<br> 5137 Drobný hmot.dlouh.majetek 20 000,00 4 000,00 24 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu 40 000,00 40 000,00
<br> 5161 Služby pošt 2 500,00 2 500,00
<br> 5162 Telekomunikační služby 18 000,00 18 000,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00
<br> 5164 Nájemné 12 000,00 12 000,00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00
<br> 5168 Zpracování XXX a služby XX XXX,XX XX XXX,XX
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00
<br> 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00
<br> 5172 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00
<br> 5173 Cestovné CSS 40 000,00 40 000,00
<br> 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00
<br> 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00
<br> 5229 Ostatní neinv.dotace 55 000,00 55 000,...

Načteno

edesky.cz/d/4412909


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz