« Najít podobné dokumenty

Obec Hrčava - Schválený rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrčava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený_rozpočet_2021.pdf
Schválený rozpočet SOJ r.2021
<br> PŘÍJMY
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 500,00
<br> 2141 Příjmy z úroků 1 000,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 162 000,00
<br> 4121 Neinvestiční dotace od obcí - členské příspěvky 716 000,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 000,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 120 000,00
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 480 000,00
<br> 8901 Opravné položky k peněžním operacím - příjmy hosp.činn.220 000,00
<br> 4 799 500,00
<br> VÝDAJE
<br> 5011 Mzdy 460 000,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 115 000,00
<br> 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení 115 000,00
<br> 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.42 000,00
<br> 5038 Povinné poj.na úraz.pojištění 4 000,00
<br> 5136 Knihy,učetní pomůcky a tisk 1 500,00
<br> 5137 Drobný hmot.dlouh.majetek 20 000,00
<br> 5139 Nákup materiálu 20 000,00
<br> 5161 Služby pošt 2 000,00
<br> 5162 Telekomunikační služby 12 000,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00
<br> 5164 Nájemné 12 000,00
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 50 000,00
<br> 5168 Zpracování XXX a služby XX XXX,XX
<br> XXXX Nákup ostatních služeb 250 000,00
<br> 5171 Opravy a udržování 30 000,00
<br> 5172 Programové vybavení 3 000,00
<br> 5173 Cestovné CSS 5 000,00
<br> 5175 Pohoštění 5 000,00
<br> 5194 Věcné dary 20 000,00
<br> 5229 Ostatní neinv.dotace 55 000,00
<br> 5362 Platby daní a poplaků státnímu rozpočtu 1 000,00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 1 904 000,00
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půj.prost.1 650 000,00
<br> 4 799 500,00
<br> Schváleno sněmem starostů dne 4.12.2020,usnesení č.212/15
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX,předsedkyně Sdružení
<br> Schválený
<br> rozpočet r.2021
<br> CELKEM
<br> POLOŽKA
<br> Schválený
<br> rozpočet r.2021
<br> CELKEM
<br> POLOŽKA

Načteno

edesky.cz/d/4412908


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrčava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz