« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanoveni-prechodne-upravy-provozu-priloha-dio.pdf
'07 -12-2020 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KF -_.<.> “LIST-„'i' POLICIE „_1 ;:\ ;.f „,"—“ L- “* JDĚJOVICE
<br> _.' 25 371 „ <.>,_.<.>.<.> _- duDEJOV E
<br> Boz a
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> Dálnice D3 Hodějovice - Třebonín,krátkodobé omezení provozu při kácení stromů- sil.III/15532
<br> Zadavatel: Doprastav,a.s <.>
<br> Zpracoval: XXXX XXXXX
<br> Dne:
<br> Email: infoasignistavsz
<br> Telefon: 602 403 383
<br> Poznámka:
<br> &$;th
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-vidov-stare-hodejovice.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/471/2021 Lu vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/471/2021-2 Ing.Lukschová 386 804 434 lukschovap@c-budejovice.cz 15.1.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“),obdržel dne 13.1.2021 žádost navrhovatele:
<br>
Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00
Praha 8 - Střížkov,kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 22.1.2020 společnost
Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích
č.j.KRPC-99-560/ČJ-2020-020106 ze dne 7.12.2020 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1 <,>
odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnice č.III/15523 na rozhraní
k.ú.Vidov,k.ú.Staré Hodějovice a k.ú.Roudné dle situace dopravně inženýrského opatření <,>
která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz příloha) z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu kácen...

Načteno

edesky.cz/d/4412692

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz