« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OZŘ - Účelová komunikace za školou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZŘ - Účelová komunikace za školou
Mitrovická 100/342,Ostrava – Nová Bělá IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.novabela.cz Číslo účtu 19-1645819309/0800
<br>
<br> Statutární město Ostrava <,>
Úřad městského obvodu Nová Bělá
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení
o zahájení společného územního a stavebního řízení
<br> Dne 24.8.2020 podala XXXXXXXX XXXXXXXX,Mitrovická XX/XXX,Ostrava – Nová Bělá,XXX 00,žádost o
<br> vydání společného územního rozhodnutí a sta
<br> vebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu
<br> „Soukromá účelová komunikace v lokalitě Nová Bělá“
<br> na pozemcích parc.č.451/39,451/40,451/42,448/31,780/24,817/1,816/23,817/10 a 815/23 v k.ú.Nová
<br> Bělá <.>
<br> Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše
<br> uvedené věci <.>
<br> Stavební záměr obsahuje:
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Jedná se o stavbu soukromé (neveřejné) účelové komunikace šířky 5,0 m - 2x jízdní pruh 2,50 m,délky cca
<br> 205,5 m,s obratištěm na konci.Komunikace slouží pro příjezd k budoucím rodinným domům v lokalitě <.>
<br> Obratiště je délky cca 18,0 m,zakružovací poloměry 10,0 m.Komunikace je navržena jako dvoupruhová <,>
<br> obousměrná,kategorie MO2 - 6/5/30 <.>
<br> Skladba konstrukce komunikace se navrhuje následující: štěrkodrť - celkem 200+250=450 mm,asfaltový
<br> nástřik + zaštěrkování drti,event.živičný recyklát s tím,že po dokončení výstavby všech přípojek se provede
<br> položeni konečného povrchu ACO <.>
<br> V počátku stavby (před domem č.p.38/385) bude zřízeno parkoviště s celkem 6-ti parkovacích stání,z toho
<br> 1x pro osoby zdravotně postižené,rozdělené z prostorových důvodů na dvě části - na parcele č.451/40 3x +1x
<br> ZTP,na parcele č.451/42 pak 2x stání.Povrch se navrhuje ze zasakovacích betonových prvků s vysypáním
<br> meziprostoru drobným kamenivem,pro zlepšení zasakování dešťových vod,variantně ze zámkové dlažby
<br> nebo z XXX povrchu.Parkoviště bude ohraničeno silničními obrubní...

Načteno

edesky.cz/d/4412165

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz