« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_15.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_15.pdf
Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy OSTRAVA'"
<br> r 7 OZNAMENI Mapový server města Ostravy
<br> záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu.7? Mariánské Hory a Hulváky "= _ _ - " _ * :; “\ll M,<.> ! _.' (Zi-\,<.> <.>,\\.\ V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/20008b <.>,o obcích " _ _ - '.- (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů “___“ ",/ “nix “\
<br> u:
<br> zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKÚ
<br> v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava:
<br> - st.p.č.st.p.č.2687 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39 m2 — st.p.č.2694 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m1
<br> » st.p.č.2701 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m - st.13.č.3042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m - st.1).č.3043 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m - si.p.č.3212 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m
<br> n.<.> —Nuku-
<br> a pozemky v k.ú.Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava:
<br> - st.p.č.2805 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 - st.p.č.5504 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod pronájmu: Narovnání majetkových vztahů <.>
<br> Č.j.MH 00783/2021/OM/Pa
<br> O záměru obvodu pronajmout výše uvedené pozemky v k.ú.Mariánské,Hory,obec Ostrava,a k.ú.Zábřeh-Hulváky,obec Ostrava,pod trafostanicemi ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 53.schůzi konané dne 14.01.2021 pod č.usn.1860/RMOb-MH/1822/53.;
<br> Bl"ší informace podá odbor majetkový,Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: pavukova©marinskehorv.cz <.>
<br> Uzemní informace kzáměru pronájmu výše uvedených nemovitých věcí jsou součástí tohoto oznámení <.>
<br> Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy OSTRAVA'" Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy OSTRAVA'".<.>.<.>.'
<br> Mapový server města Ostravy Mapový server města Ostravy \\ \\ _: ' __„Q \\ '\...

Načteno

edesky.cz/d/4412164


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz