« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_16.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_16.pdf
OZNÁMENÍ záměru pronájmu nemovitostí v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme ve lhůtě nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
<br> PRONÁJEM POZEMKU
<br> Parcela číslo: st.p.č.3101
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br> Výměra: 18 m2
<br> Katastrální území : Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> Lokalita: ul.Výstavní-Zelená
<br> Vlastník: statutární město Ostrava
<br> Svěřeno: městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Důvod pronájmu: pozemek pod garáží ve vlastnictví jiné osoby č.j.: OMH 00765/2021/OM/Ko
<br> O záměru obvodu pronajmout pozemek rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dne 14.01.2021 pod č.usn.1849/RMOb-MH/1822/53 <.>
<br> Bližší informace podá majetkový odbor,lng.XXXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,e-mail: kozelska©marianskehory.cz
<br> Územní informace k záměru pronajmu výše uvedeného pozemku v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava je součástí tohoto oznámení <.>
<br> STATUTÁRNI' MĚSTO OSTRAVA Uřad městského obvodu
<br> Mariánské Hory a Hulváky ÁGl 2014 Písemnost ev.č.:
<br> vyvěšena dne:.J.H E !“ ZÚZI sňata dne: za správnost: 22mm——
<br> souběžně zveřejněna na internetu

Načteno

edesky.cz/d/4412163


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
03. 03. 2021
03. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz