« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Touchdown Quattro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 722 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 722 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/3
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 085863/2020/23505
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení: UKZ / touchdown quattro.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 489
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 11.ledna 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
<br> podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009,v platném znění
<br> („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku Touchdown Quattro evid.č.4495-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1) Rozsah povoleného použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br> invazní dřeviny pajasan žláznatý
<br> (likvidace)
<br> 1-100 ml
<br> /strom
<br> - 4) neředěny
<br> přípravek
<br> invazní dřeviny trnovník akát <,>
<br> javor jasanolistý <,>
<br> javor pensylvánský
<br> (likvidace)
<br> 1-100 ml
<br> /strom
<br> - 4) min.50 % roztok
<br> nebo neředěný
<br> přípravek
<br> vojtěška kokotice v ohniscích 3-4,5 l/ha AT 2) nejpozději
<br> na počátku
<br> kvetení
<br> 4) bodová aplikace
<br> 6) množitelské
<br> porosty
<br>
<br>
<br> 2/3
<br>
<br> (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit <...

Načteno

edesky.cz/d/4411054


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz