« Najít podobné dokumenty

Obec Urbanice (Pardubice) - Návrh na podání změny č.1 územního plánu Urbanice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Urbanice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh na podání změny č.1 územního plánu Urbanice
Úřad: Městský úřad Přelouč
<br> Odbor: Stavební— územní plánování Ulice: Československé armády 1665 PSČ,obec:53533Přdouč
<br> Věc: Návrh na pořízení změny č.1 územního plánu zkráceným postupem
<br> Podle ustanovení 5 46 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
<br> a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele,včetně uvedení skutečnosti prokazující,že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu <,>
<br> Údaje umožňující iden tifikaci navrhovatele
<br> Návrh se Dodává prostřednictvím:
<br> Obec Urbanice
<br> ič:oo5so490
<br> Adresa: Urbanice 12,535 01 Přelouč
<br> ISDS: 3dxa5j9
<br> e-mail: urbaniceobec©seznam.cz
<br> Starosta obce: XXX XXXXXXX (tel.: XXX XXX XXX,XXX XXX XXX)
<br> Žadatel:
<br> MSYM s.r.o <.>
<br> IČ:62064088
<br> Adresa: Urbanice 39,535 01 Přelouč
<br> ISDS: rbvn2z7
<br> Jednatel: XXXXXXXXX XXXXXXXX (tel.: XXX XXX XXX,e-mail: vitezslavmatousek©msym.cz)
<br> Skutečností prokazujícó že je navrhovatel oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu Areál firmy MSYM s.r.o <.>,Urbanice 39 Předmětné pozemky: ppč.509/5,365/1,81/3,78/5,78/4 v k.ú.Urbanice (ve vlastnictví firmy MSYM s.r.o.) — pozemky na území obce a přímo navazující na územníobce Urbanice b) Důvody pro pořízení změny územního plánu Důvodem je plánované rozšíření areálu firmy MSYM s.r.o.Jedná se o severní okrajovou část obce,kde areál nepůsobí rušivé a vznikají zde nová pracovní místa.Jedná se o lehkou výrobu,kde se zpracovávají plechy:
<br> laserové pálení a děrování,svařování,CNC ohýbání,CNC obrábění,lisování,montáž <.>
<br> Předmětná pozemky vč.předběžně plánované výstavby jsou znázorněny v přiložené situaci <.>
<br> ci Návrh obsahu změny územního plánu Identďíkocí pozemků nebo ploch dotčených návrhem změny územního plánu
<br> p.p.č.509/5 (druh pozemku: orná půda; ZPF: 51510,51500) <,>
<br> - skutečné využití: orná půda
<br> - dle UP: mimo zastavěné/zastavitelné území
<br> p.p.č.365/1 (zp.využiti: ostatní komunikace,druh pozemku: ...

Načteno

edesky.cz/d/4410364

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Urbanice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz